Lid cliëntenraad

Leestijd:

De cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van de cliënten van Geriant in West Friesland, Noord-Kennemerland en in de Kop van Noord-Holland. Het gaat daarbij om de cliënten en degene die als mantelzorgers bij de cliënt betrokken zijn. De cliëntenraad brengt over allerlei onderwerpen advies uit aan de directie van Geriant. Onderwerpen waar de cliëntenraad zich mee bezig houdt zijn onder andere: de kwaliteit van de geboden zorg, de uitkomsten van het cliënten tevredenheidsonderzoek, de omgang met de persoonsgegevens, de financiële begroting, de jaarrekening en het meerjarenbeleidsplan.

Hoe is de samenstelling van de cliëntenraad?
De cliëntenraad bestaat uit minimaal 6 en maximaal 9 leden. Dit zijn veelal mantelzorgers of vertegenwoordigers van cliëntenbelangenorganisaties zoals Alzheimer Nederland. De cliëntenraad heeft een onafhankelijke voorzitter.

Tijdsinvestering
De cliëntenraad vergadert een maal per maand 's morgens van 10 uur tot ongeveer 12 uur. In de even maanden is er 's middags ook overleg met de directie. Dit overleg vindt plaats van 12.30 uur tot 14.00 uur. De vergaderingen vinden afwisselend plaats in Heerhugowaard, Hoorn, Den Helder of Alkmaar. Voorafgaand is er wel wat leeswerk!

Wat biedt de cliëntenraad?
Naast een halfjaarlijkse vrijwilligersvergoeding kun je bij Geriant twee maal per jaar de reiskosten voor deelname aan de vergadering in rekening brengen. Een maal per jaar wordt er scholing aangeboden aan de leden. De cliëntenraad wordt bijgestaan door een ondersteuner vanuit Geriant.

Ben je geïnteresseerd?
Heb je interesse om zitting te nemen in de cliëntenraad of wil je meer informatie, dan kun je een mail sturen aan: clientenraad@geriant.nl of contact opnemen met de ondersteuner: Marjon van Vliet, tel. 06 205 348 81. Zij brengt je met ons in contact.

Solliciteer direct

Voeg uw CV toe Voeg uw motivatiebrief toe

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer