Behandelvisie Geriant-kliniek

Leestijd:

De Geriant-kliniek heeft een uitgesproken visie op wat goede zorg is voor mensen met dementie. Twee belangrijke aspecten daarvan zijn dat cliënten die in de Geriant-kliniek verblijven, niet worden beperkt in hun bewegingsvrijheid. Daarnaast gaan we zeer terughoudend om met het voorschrijven van zogenaamde psychofarmaca. Lees de visie van de Geriant-kliniek over deze onderwerpen en hoe er dan bijvoorbeeld wordt omgegaan met valpreventie.

Niet-fixatiebeleid Geriant kliniek

Soms zijn cliënten gedurende een opname in de kliniek zo onrustig of angstig dat zij zichzelf of derden daarmee in gevaar brengen. Ook kunnen cliënten valgevaarlijk zijn en door het vallen letsel oplopen. Om de veiligheid van cliënten en derden te kunnen waarborgen en letsel door vallen te voorkomen is een methode een cliënt te beperken in zijn bewegingsvrijheid door middel van fixatie.

Met fixatie worden alle maatregelen bedoeld die iemand op de een of andere wijze beperken in zijn fysieke bewegingsvrijheid. Fixatie is iedere handeling, elk middel of materiaal toegepast aan of rond het lichaam van de cliënt dat niet te verwijderen is door de persoon zelf. Het beperkt of voorkomt dat de persoon zich vrij kan bewegen of het beperkt de normale toegang tot het lichaam. Omdat het een vrijheidsberoving is moet er van fixatie altijd melding gemaakt worden bij de inspectie. Fixeren is voor degene die het moet ondergaan een bijzonder nare gebeurtenis. Vaak voelen mensen zich gestraft in plaats van behandeld voor de ziekte waar ze aan lijden. We kiezen er daarom voor cliënten in de kliniek nooit te fixeren. Ook cliënten die valgevaarlijk zijn worden niet gefixeerd.

In de Geriant-kliniek worden de volgende maatregelen daarom niet meer toegepast:

  • onrustbanden of gordels in (rol-)stoel of bed
  • verpleegdekens of spanlakens
  • plankstoel
  • kuipstoel met als doel vrijheidsbeperking
  • bedhekken omhoog
  • rolstoelblad met één of twee buizen

Valpreventie

Waar fixatie voorheen vaak werd ingezet om vallen te voorkomen is het belangrijk om alternatieven ter preventie van het vallen te ontwikkelen. Gebleken is dat het verbeteren en stimuleren van de mobiliteit de frequentie van het vallen van cliënten doet afnemen. Het lijkt tegenstrijdig maar hoe meer in beweging hoe kleiner het valgevaar. In de Geriant-kliniek worden cliënten daarom gestimuleerd en ondersteund om zichzelf te verzorgen, huishoudelijke taken te verrichten en te wandelen en bewegen wanneer maar mogelijk. Dit alles zal al dan niet onder begeleiding van het zorgteam, een fysiotherapeut of familie, vrienden of verwanten, die op bezoek komen, plaatsvinden. Daarnaast zijn er alternatieven beschikbaar om letsel veroorzaakt voor vallen te voorkomen, zoals bijvoorbeeld een valbroek, het inzetten van bewegingssensoren of een extra laag bed.

Inzet psychofarmaca

Psychofarmaca zijn medicijnen die inwerken op het psychisch functioneren. De drie meest bekende groepen van deze middelen zijn de antidepressiva, de antipsychotica en de anxiolytica. In de Geriant-kliniek worden deze middelen dan ook toegepast wanneer cliënten respectievelijk een depressie of een psychose doormaken of wanneer zij angstig of slapeloos zijn. Dan is er dus sprake van een duidelijke indicatie voor het voorschrijven van deze medicijnen. Maar soms worden deze middelen ook toegepast voor minder goed te begrijpen symptomen of gedrag. De Geriant-kliniek gaat in die situaties zeer terughoudend om met de inzet van psychofarmaca. In ieder geval schrijven we deze middelen in die situaties alleen voor in nauwe samenspraak met de familie en wanneer alle niet medicamenteuze interventies geprobeerd zijn.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer