Wij zijn het expertise team dementie

Maakt u zich zorgen over uw geheugen? Dan kunt u bij Geriant terecht. Wij bieden hulp aan mensen met geheugenklachten en dementie in Noord-Holland Noord. Ons expertise team, bestaande uit casemanagers, artsen en psychologen, begeleidt u en uw naasten in uw thuissituatie of in een zorginstelling. Van onderzoek en behandeling tot begeleiding en ondersteuning.

Hulp bij dementie

Direct naar:

Casemanager in gesprek met client en mantelzorger

We doen het samen

U krijgt bij Geriant uw eigen casemanager. De casemanager is uw vaste contactpersoon en begeleidt u bij elke stap van het zorgtraject. Uw casemanager doet dit samen met een arts en een psycholoog. Samen vormen zij de gouden driehoek’.

‘We bepalen samen met u en uw naasten hoe we u zo goed mogelijk kunnen begeleiden.’

Martin, arts bij Geriant

Hoe ziet het traject bij Geriant er uit?

1. Verwijzing

Als u geheugenklachten heeft, is het belangrijk hierover met uw huisarts in gesprek te gaan. Uw huisarts of andere specialist kan u dan doorverwijzen naar Geriant. Zodra wij de verwijzing hebben ontvangen, nemen wij contact met u op voor een eerste afspraak. Dat kan gepaard gaan met wachttijden.

Lees verder

2. Intake

Tijdens de eerste afspraak vindt de intake plaats, bij u thuis of op één van de Geriant locaties. Tijdens de intake zullen uw vaste casemanager en de specialist ouderengeneeskunde (arts) de situatie zo goed mogelijk in kaart brengen. Zij onderzoeken of er inderdaad sprake is van een vorm van dementie en zo ja, van welke vorm.

Lees verder

3. Diagnose

Op basis van de intake stellen de casemanager en de arts een diagnose. Soms is er meer onderzoek nodig. Onze bevindingen delen we met u en uw naasten in een uitslaggesprek. Wanneer er sprake is van dementie, stellen we samen met u een behandelplan op.

Lees verder

4. Behandeling & begeleiding

In het behandelplan beschrijven we hoe Geriant u het beste kan helpen en begeleiden. Samen met uw casemanager en arts bepaalt u wat er in het plan komt te staan. Dit kan gaan over hoe vaak u uw casemanager ziet, maar ook over geschikte behandelingen en activiteiten.

Lees verder

5. Afronding van uw behandeling

Wanneer het thuis niet meer gaat, kan er in overleg met u en uw naasten gekozen worden voor opname in een passende omgeving. Uw casemanager begeleidt dit proces. Is dit aan de orde, dan rondt Geriant de behandeling en begeleiding af en wordt de zorg overgenomen door het zorgteam van de betreffende organisatie.

Sterk netwerk

Goede dementiezorg vraagt om verbinding tussen alle betrokken partijen. Wij zorgen voor die verbinding door mee te denken, te adviseren, te overleggen, te participeren, kennis te delen en vooral door samen te werken. Met de landelijke overheid, met gemeenten, met ketenpartners, met cliëntenbelangenorganisaties en met scholingsinstituten. 

‘Het bieden van goede dementiezorg kunnen wij niet alleen. Daarom werken wij samen met alle betrokken partijen.’

Astrid, manager Geriant Kenniscentrum Dementie

Werken bij Geriant

Wil jij met jouw expertise het verschil maken in het leven van mensen met dementie en hun naasten? Kom één van onze teams versterken! 

‘Wij maken het verschil in de hele regio Noord-Holland Noord met onze teams van casemanagers, specialisten ouderengeneeskunde en psychologen.’

Desirée Elzinga – Pureveen, HR adviseur