Diagnose

De uitkomsten van het onderzoek dat tijdens de intake is gedaan, leiden tot een diagnose. Deze wordt met u en uw naasten besproken. Het kan zijn dat bij u een vorm van dementie is vastgesteld. De casemanager en specialist ouderengeneeskunde vertellen u om welke vorm het gaat en wat de gevolgen hiervan zijn.

Dementie en nu?

Bij de diagnose dementie zullen er veel vragen op u afkomen. De casemanager blijft betrokken en wordt u vaste contactpersoon. U kunt met al uw vragen bij de casemanager terecht. Als er aanleiding voor is, heeft u ook contact met de specialist ouderengeneeskunde of GZ-psycholoog. De zorgprofessionals van Geriant werken in deze driehoek nauw met elkaar samen. 

Diagnose

Extra onderzoek

Soms is extra onderzoek nodig om een juiste diagnose te kunnen stellen. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van extra onderzoek.

De psycholoog doet een neuropsychologisch onderzoek (NPO) bij u. Dit onderzoek vindt meestal plaats bij de geheugenpoli van Geriant. De psycholoog neemt verschillende testen af en stelt vragen. Testen zijn opdrachten die u ‘uit het hoofd’ oplost of waarbij u pen en papier gebruikt. Zo kan de psycholoog vaststellen of er een beschadiging of storing is in uw hersenen. Het onderzoek duurt ongeveer twee uur.

Soms is een scan van de hersenen nodig voor extra informatie. Daarvoor gaat u naar de afdeling radiologie van een ziekenhuis. De specialist ouderengeneeskunde van Geriant vraagt de scan aan en u krijgt een afspraak mee. De uitslag is binnen twee weken bekend en wordt met u besproken door de specialist ouderengeneeskunde.

Heeft u erg ingewikkelde lichamelijke of psychische problemen? Dan kan de arts van Geriant u verwijzen naar een medisch specialist in het ziekenhuis of bij de GGZ. Of misschien kunt u beter terecht bij de klinisch geriater of neuroloog van het ziekenhuis. Soms krijgt u een verwijzing naar het Alzheimercentrum van het VUmc in Amsterdam.