Frontotemporale dementie

Frontotemporale dementie (FTD) is een vorm van dementie die ontstaat door het afsterven van de hersencellen in de frontaalwab en de temporaalkwab. De frontaalkwab is het deel van de hersenen dat ons gedrag bepaalt. De temporaalkwab is vooral belangrijk voor taal en spraak. Bij iemand met frontotemporale dementie zwellen zenuwcellen in deze delen van de hersenen op, waarna ze afsterven. De oorzaak hiervan is onbekend.

Drie vormen

Welke symptomen iemand met FTD als eerste vertoont, is afhankelijk van de plaats in de hersenen die als eerste aangetast wordt. Grofweg zijn er drie vormen van frontotemporale dementie te onderscheiden.

  • Verandering in gedrag/persoonlijkheid, emoties en het beoordelen van situaties.
  • Verandering in taal(vaardigheid), zoals spreken, lezen en schrijven.
  • Veranderingen in motoriek en problemen met de coördinatie, lopen en bewegen.

Jonge leeftijd

Kenmerkend voor frontotemporale dementie is dat deze vorm vaak op jonge leeftijd al begint. Het grootste deel van de mensen met deze vorm van dementie is tussen de 40 en 60 jaar. Omdat het geheugen en de oriëntatie lange tijd goed blijven, wordt frontotemporale dementie vaak niet herkend.

Verloop van de ziekte

De ziekte ontwikkelt zich langzaam. 5 tot 15 jaar lang worden de verschijnselen steeds erger. Bij de meeste mensen met frontotemporale dementie dient zich allereerst een verstoring van het gedrag en het beoordelingsvermogen aan. Vervolgens ontwikkelen zij ander gedrag en wordt de spraak minder. Pas daarna raken ook het geheugen en de oriëntatie aangetast en lijkt deze vorm van dementie meer op andere vormen van de ziekte.

Erfelijkheid en genezing

Frontotemporale dementie is niet te genezen of af te remmen. Wel kunnen medicijnen soms helpen om het veranderende gedrag te sturen. In een klein deel van de gevallen is frontotemporale dementie erfelijk.

Meer informatie

Op de website van de stichting FTD Lotgenoten vindt u allerlei informatie over deze vorm van dementie. De website van de Stichting FTD Lotgenoten bevat daarnaast een grote verzameling literatuur en boekentips over FTD. Deze stichting organiseert bovendien regelmatig contactdagen, voor iedereen die te maken heeft met frontotemporale dementie.