De Geriant kliniek

Soms is er meer onderzoek nodig om u de juiste zorg te kunnen bieden. In Heerhugowaard heeft Geriant daarvoor een opname- en behandelafdeling: de Geriant kliniek. Ons ervaren expertiseteam van casemanagers, artsen, psychologen en verpleegkundigen observeren tijdens een opname het dagelijks functioneren om te kijken welke extra hulp of begeleiding er nodig is.

Titanialaan 15a, 1702 AZ, Heerhugowaard.
De bezoektijden in de Geriant kliniek zijn iedere dag van 15:30 tot 17:00 uur en van 19:00 tot 20:30 uur.

Opname is tijdelijk

U wordt verwezen naar de Geriant kliniek door de specialisten van Geriant waar u thuis al contact mee heeft of door het ziekenhuis, GGZ of een andere instelling. Onze kliniek neemt mensen tijdelijk op, als er sprake is van ingewikkelde problemen bij – een vermoeden van – dementie. Het gaat vaak om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen of er zijn ernstige veranderingen in het gedrag. Tijdens de opname observeren we met een multidisciplinair team uw gedrag en dagelijks functioneren en kijken we hoe we de problematiek kunnen verhelpen of verminderen. Daarna brengen we advies uit voor thuis of in een zorginstelling.  

Hoe verloopt een opname?

Een opname in de kliniek is tijdelijk en duurt gemiddeld zes weken. U wordt begeleid door een multidisciplinair team, bestaande uit een klinisch casemanager, arts, psycholoog en verpleegkundigen. Uw vaste casemanager blijft tijdens de opname altijd betrokken. In onderstaande stappen wordt het verloop van een opname uitgelegd. 

‘Soms is er meer onderzoek nodig om u de juiste zorg te kunnen bieden’

Hella Smits, GZ-psycholoog Geriant kliniek

1. Voor de opname

De casemanager van de kliniek plant in overleg met uw vaste casemanager de opname in de Geriant kliniek. Uw vaste casemanager geeft u voorlichting over de kliniek en vertelt wat de belangrijkste spullen zijn om mee te nemen. 

Dag van opname in de Geriant kliniek

2. Dag van de opname

Op de dag van de opname starten we met het opnamegesprek. Hierbij is altijd een casemanager en de arts van de Geriant kliniek aanwezig. In dit gesprek bespreken we met u en uw naasten wat de verwachtingen en doelen zijn van de opname. We leggen ook uit hoe een opname in de kliniek gemiddeld verloopt en maken praktische afspraken.

Observatie & interventie

Tijdens de opname wordt u aan de hand van de observatiedoelen gemonitord. In ons teamoverleg bespreken we wekelijks hoe het gaat en welke hulp of eventuele medicatie ingezet kan worden. We houden het effect van deze interventies in de gaten en stellen ze waar nodig bij. 

Evaluatie Geriant kliniek

Evaluatiegesprek

Na ongeveer drie weken vindt een evaluatiegesprek plaats met u en uw naasten. In dit gesprek bespreken we de voortgang van de opname en bekijken we welke doelen er behaald zijn en welke we nog willen behalen. We horen ook graag de mening van u en uw naasten.

Eindgesprek en advies

Na ongeveer zes tot acht weken bespreken we het verloop van de hele opname met u en uw naasten. We geven omgangsadviezen voor thuis of voor een andere passende woonvorm als dat nodig is. Als u teruggaat naar huis, zorgen we samen met uw vaste casemanager voor de benodigde hulp en begeleiding. 

Onze visie en werkwijze

Wij hebben een uitgesproken visie op wat goede zorg is voor mensen met dementie binnen onze kliniek. Twee belangrijke aspecten zijn:

  • Cliënten die in de Geriant kliniek verblijven, worden niet beperkt in hun bewegingsvrijheid.
  • We gaan zeer terughoudend om met het voorschrijven van psychofarmaca.
Meer over onze visie en werkwijze
Bewegen in de Geriant kliniek

Praktische zaken

Opname in de Geriant kliniek brengt veel vragen met zich mee, zowel praktische vragen over de werkwijze in de Geriant kliniek als ook de huisregels. In onderstaand document kunt u alle onderwerpen van A tot Z vinden. Daarnaast hebben we een aantal belangrijke onderwerpen uitgelicht.

Geriant kliniek van A tot Z
Praktische zaken Geriant kliniek

Uitgelichte onderwerpen

Wij waarderen het zeer dat u op bezoek komt bij uw naaste in de Geriant kliniek. De bezoektijden zijn in de middag en de avond, omdat cliënten in de ochtend een vast programma volgen met onderzoek en behandeling. We hanteren bezoektijden om ook periodes van relatieve rust op de afdeling te hebben, dat komt de cliënten ten goede. Daarom kunnen er ook maximaal 2 personen per keer bij een cliënt op bezoek komen.

 

De bezoektijden zijn op weekdagen en in het weekeinde van 15.30 uur tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 20.30 uur.

 

Als u op bezoek komt, kunt u ’s middags gebruik maken van de activiteitenruimte. Daar staat koffie en thee voor u klaar. Ook kunt u met uw familielid samen op de eigen slaapkamer gaan zitten. ’s Avonds zijn er voor de cliënten activiteiten in de activiteitenruimte, dus is het prettig als u in de woonkeuken gaat zitten wanneer u op bezoek bent. Tenslotte kunt u uw familielid ook mee naar buiten nemen voor een wandeling. Wij hebben liever geen bezoek tijdens de avondmaaltijd, die plaatsvindt vanaf 17.30 uur. Wilt u toch op een andere tijd op bezoek komen, overleg dit dan even met de klinisch casemanager.

U kunt kiezen of de kleding door de familie wordt gewassen of via de Geriant-kliniek. Wanneer u ervoor kiest de kleding via de Geriant-kliniek te laten wassen, worden de kosten in rekening gebracht. Houd er rekening mee dat het even duurt voordat de kleding teruggebracht wordt vanuit de wasserij. Het laten wassen van de kleding kost €4 per dag. De kosten komen ten laste van de cliëntenrekening. In deze prijs zit niet het wasgoed inbegrepen dat moet worden gestoomd. De kosten hiervan worden apart in rekening gebracht. Indien u gekozen heeft om de kleding zelf te wassen, zullen wij ernstig vervuilde kleding uitspoelen en in een gesloten plastic zak bij de vuile was leggen.

Opname in de Geriant kliniek wordt gefinancierd vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekeraar. Een aantal persoonlijke kosten wordt niet gefinancierd vanuit de verzekering. Denk hierbij aan de kosten voor de kapper, de pedicure, het merken van de kleding, (eventueel) gebruik van een telefoon, (eventueel) de was en mogelijke taxikosten.

 

Voor het betalen van deze persoonlijke kosten wordt bij opname een rekening geopend op naam van de cliënt. Het is de bedoeling dat u hierop een bedrag van €150,- stort. Het IBAN rekeningnummer is: ING rekening NL39INGB0660106337 t.n.v. Stichting Geriant, Heerhugowaard, onder vermelding van de naam van de cliënt en “verblijf Geriant kliniek”.

 

Na ontslag uit de Geriant-kliniek wordt een afrekening door de financiële administratie gemaakt en krijgt u een specificatie van de gemaakte kosten. Wanneer er geld over is, wordt het overgebleven bedrag vanzelfsprekend teruggestort.

In het recente verleden werden in zorginstellingen in Nederland patiënten beperkt in hun bewegingsvrijheid. Dat noemden we ‘fixeren’. We kiezen er in de Geriant kliniek bewust voor cliënten niet te fixeren. De nadelen beoordelen we groter dan de voordelen. Onrustbanden, verpleegdekens, spanlakens, en op de vloer gefixeerde stoelen worden nooit gebruikt. Ook onvrijwillige zorg in de vorm van stoelgordels, vaste tafelbladen, en volledige bedhekken wordt nooit ingezet.

 

Kwetsbare ouderen kunnen vaker vallen dan gezonde, mobiele mensen. Zij zijn ‘valgevaarlijker’. Wij fixeren ook geen cliënten die valgevaarlijk zijn. Fixatie leidt tot lichamelijke achteruitgang, onrust, ongemak en complicaties, zoals letsel door vallen en soms zelfs overlijden. Om valgevaar te beperken worden cliënten zoveel mogelijk gestimuleerd om voldoende te bewegen. Daarnaast nemen wij maatregelen om valletsel te voorkomen (ochtendgym en yoga, fysiotherapie, loophulpmiddelen enz.)

 

Mochten wij onverhoopt in een zeer uitzonderlijke situatie voor een cliënt geen goede oplossing  vinden, dan schakelen wij na overleg met de contactpersoon deskundigen in.

Elke maand wordt u in de gelegenheid gesteld de familiemiddag bij te wonen. Deze middag wordt begeleid door de psycholoog en klinisch casemanager en is voor familieleden van cliënten die tijdelijk opgenomen zijn in de kliniek. Er is gelegenheid om ervaringen met elkaar te delen over dementie en veranderingen die de opname in de kliniek met zich meebrengen. U kunt aan uw klinisch casemanager doorgeven of u komt.