Ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Ongeveer zeventig procent van de mensen met dementie heeft deze vorm.

Hoe ontstaat de ziekte van Alzheimer?

De ziekte van Alzheimer is een aandoening van de zenuwcellen (neuronen) van de buitenste laag van de (grote) hersenen, de zogenoemde hersenschors. In de hersenschors wordt informatie tijdelijk en kortdurend opgeslagen. De hersenschors zorgt ervoor dat mensen bijvoorbeeld kunnen spreken, schrijven, lezen, rekenen, autorijden en gezichten herkennen. Maar ook dat iemand ingewikkelde problemen kan oplossen en initiatieven neemt. Door de schade aan de hersenschors die ontstaat bij iemand met de ziekte van Alzheimer, lukt dit niet meer goed.

Symptomen

De ziekte van Alzheimer ontwikkelt zich heel langzaam en wordt in het begin daardoor vaak niet opgemerkt. Eén van de kenmerken van de ziekte is dat iemand bijvoorbeeld steeds vaker hetzelfde vraagt en afspraken vergeet. Ook hebben mensen met deze vorm van dementie vaak moeite met:

  • Het leren van nieuwe informatie en onthouden van iets wat net gezien of gehoord is.
  • Oriëntatie (vergeten van de dag, maand of jaar, of de plaats waar iemand zich bevindt).
  • Het gebruiken en begrijpen van taal.
  • Het herkennen van voorwerpen en geluiden om je heen en waar deze voor dienen.
  • Het uitvoeren van handelingen, met name de volgorde van handelingen om tot iets te komen.
  • Het beoordelen van situaties.

Het karakter van iemand met de ziekte van Alzheimer kan bovendien ook veranderen. Hij of zij kan achterdochtig, onrustig of agressief worden. Sommige mensen worden juist lusteloos. Ook stemmingswisselingen komen regelmatig voor.

Verloop van de ziekte

De ziekte wordt langzaam erger. De hersenen ‘verschrompelen’ eigenlijk in de loop van de tijd. Een persoon met de ziekte van Alzheimer kan zich op een bepaald moment dan ook niet meer zelfstandig redden in het dagelijks leven, omdat de persoon met dementie steeds minder zelf kan doen en meer afhankelijk wordt van anderen. Het verliezen van zelfstandigheid en controle geeft veel mensen een angstig en onzeker gevoel.

Meer informatie

U vindt meer informatie over de ziekte van Alzheimer op de website van Alzheimer Nederland.