De cliëntenraad

U bent cliënt van Geriant en mag verwachten dat u de beste zorg en ondersteuning krijgt. Geriant spant zich alle dagen in om u deze ook te bieden. Dat doet zij in de meeste gevallen bij u thuis, thuis waar de persoon met dementie zich het prettigst voelt, thuis zo lang als dat kan. De cliëntenraad, bestaande voor het grootste deel uit mantelzorgers, weet hoe mooi, en tegelijkertijd hoe zwaar dat is.

Het is daarom van groot belang dat de cliëntenraad, in nauw overleg met de bestuurder van Geriant het beleid van Geriant bespreekt en de kwaliteit van de zorg bewaakt. Daarnaast bespreekt de cliëntenraad de uitkomsten van het cliënt-tevredenheidsonderzoek. Om de twee maanden vindt zo een overlegvergadering plaats, terwijl het dagelijks bestuur deze met de directeur voorbereidt.  

Het is een wettelijke taak voor de cliëntenraad om op te komen voor uw belangen. Daarnaast adviseert zij gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die zij van belang vindt, naast de advisering over begroting, rekening en het meerjarenbeleidsplan.

In het visiedocument leest u de onderwerpen die de cliëntenraad van belang vindt, terwijl het jaarverslag een beeld geeft van onze werkzaamheden in het afgelopen jaar.

De afspraken tussen de cliëntenraad en het bestuur aangaande medezeggenschap zijn vastgesteld in de medezeggenschapsregeling. Het staat zo mooi in deze regeling in artikel 10. De cliëntenraad inventariseert regelmatig wensen en meningen van de cliënten, hun mantelzorgers en clientvertegenwoordigers.

Ons contact met u als cliënt

Een inmiddels beproefd middel om de wensen en meningen van u te horen, is gevonden door het organiseren van koffieochtenden. In alle regio’s organiseert de cliëntenraad zo een koffieochtend met een bepaald thema als onderwerp. Maar op zo een ochtend mogen alle onderwerpen besproken worden. Aan tafels van maximaal zes personen, waaronder een lid van de cliëntenraad of een casemanager van Geriant, komt telkens weer een gevoel over van herkenning, dezelfde problematiek, verschillende oplossingen. Telkens ook veel gehoord: ”Heerlijk om te kunnen spreken met mensen die weten waar het over gaat en dus mij zo goed aanvoelen”.

Natuurlijk kunt u zelf als cliënt of mantelzorger van Geriant ook contact opnemen met de cliëntenraad, niet om een klacht te bespreken, daarvoor bestaat de klachtenregeling van Geriant, maar om een voor u belangrijk onderwerp met de cliëntenraad te bespreken.

Dit kan hetzij tijdens het openbare gedeelte van een vergadering van de cliëntenraad, hetzij tijdens een gesprek met een van hen. U kunt hiervoor contact opnemen met de cliëntenraadondersteuner, via de mail naar clientenraad@geriant.nl of bel naar (072) 527 03 90.

De agenda van de vergaderingen staan op de website, evenals het huishoudelijk reglement dat de werkwijze van de cliëntenraad beschrijft.

Wie maken deel uit van de cliëntenraad?

Peter Hoogenbosch

Voorzitter van de cliëntenraad

Jeannette Streefland-du Mee

Vicevoorzitter van de cliëntenraad

Robbert Kutterink

Lid van de cliëntenraad

Boukje-Barbara Rolsma

Lid van de cliëntenraad

Gerda Jonker

Lid van de cliëntenraad

Marjon van Vliet

Ondersteuner cliëntenraad