Werkwijze Geriant

Geriant is er voor mensen met dementie en hun naasten in Noord-Holland Noord. Bij een vermoeden van dementie stellen we een diagnose. Als er sprake is van dementie, ondersteunen wij u en uw naasten in uw thuissituatie of in een zorginstelling, tijdens alle fasen van het ziekteproces.

Werkwijze Geriant

We doen het samen

U krijgt bij Geriant uw eigen casemanager. De casemanager is uw vaste contactpersoon en begeleidt u bij elke stap van het zorgtraject. Uw casemanager doet dit samen met een arts en een psycholoog. Samen vormen zij de gouden driehoek’.

‘We bepalen samen met u en uw naasten hoe we u zo goed mogelijk kunnen begeleiden.’

Martin, arts bij Geriant

Hoe ziet het traject bij Geriant er uit?

1. Verwijzing

Als u geheugenklachten heeft, is het belangrijk hierover met uw huisarts in gesprek te gaan. Uw huisarts of andere specialist kan u dan doorverwijzen naar Geriant. Zodra wij de verwijzing hebben ontvangen, nemen wij contact met u op voor een eerste afspraak. Dat kan gepaard gaan met wachttijden.

Lees verder

2. Intake

Tijdens de eerste afspraak vindt de intake plaats, bij u thuis of op één van de Geriant locaties. Tijdens de intake zullen uw vaste casemanager en de specialist ouderengeneeskunde (arts) de situatie zo goed mogelijk in kaart brengen. Zij onderzoeken of er inderdaad sprake is van een vorm van dementie en zo ja, van welke vorm.

Lees verder

3. Diagnose

Op basis van de intake stellen de casemanager en de arts een diagnose. Soms is er meer onderzoek nodig. Onze bevindingen delen we met u en uw naasten in een uitslaggesprek. Wanneer er sprake is van dementie, stellen we samen met u een behandelplan op.

Lees verder

4. Behandeling & begeleiding

In het behandelplan beschrijven we hoe Geriant u het beste kan helpen en begeleiden. Samen met uw casemanager en arts bepaalt u wat er in het plan komt te staan. Dit kan gaan over hoe vaak u uw casemanager ziet, maar ook over geschikte behandelingen en activiteiten.

Lees verder

5. Afronding van uw behandeling

Wanneer het thuis niet meer gaat, kan er in overleg met u en uw naasten gekozen worden voor opname in een passende omgeving. Uw casemanager begeleidt dit proces. Is dit aan de orde, dan rondt Geriant de behandeling en begeleiding af en wordt de zorg overgenomen door het zorgteam van de betreffende organisatie.

De gouden driehoek

Voor een zo goed mogelijke begeleiding bij dementie werken bij Geriant een casemanager, specialist ouderengeneeskunde en een psycholoog nauw met elkaar samen. Deze specialisten vormen een multidisciplinair team, ook wel onze gouden driehoek genoemd.  

Geriant gelooft in de kracht van deze samenwerking. Met elkaar besteden deze specialisten aandacht aan alle aspecten van dementie, de behandeling en de zorg daaromheen. De casemanager vormt voor u en uw naaste een vertrouwd gezicht en een vast aanspreekpunt tijdens het hele proces.  
 

Ons werkgebied

Geriant heeft vier ambulante teams, die de hulpverlening aan huis voor hun rekening nemen. Deze teams zijn er ook voor mensen met dementie die in een verzorgingshuis wonen. 

  • Geriant Kop van Noord-Holland, met vestiging in Den Helder, Schagen en op Texel 
  • Geriant Noord-Kennemerland Noord, met vestiging in Heerhugowaard 
  • Geriant Noord-Kennemerland Zuid, met vestiging in Alkmaar 
  • Geriant West-Friesland, met vestiging in Hoorn 

De Geriant kliniek

Soms is het nodig om iemand tijdelijk op te nemen voor nader onderzoek en behandeling. In Heerhugowaard heeft Geriant daarvoor een opname- en behandelafdeling: de Geriant kliniek. Hier is een team van verzorgenden en verpleegkundigen dag en nacht betrokken om de juiste zorg te bieden en de situatie goed in kaart te brengen.