Parkinson dementie

Bij de ziekte van Parkinson krijgt iemand stoornissen in het bewegen. De ziekte komt voor bij één procent van de 65-plussers. Ongeveer de helft van de mensen met Parkinson ontwikkelt daarnaast dementie.

Hoe ontstaat Parkinson dementie?

De ziekte van Parkinson wordt gekenmerkt door bevende handen en andere bewegingsstoornissen. Zo wordt iemand trager, krijgt een monotone stem of een stijve uitdrukking en houding. Deze verschijnselen ontstaan doordat er in het hersengebied wat bewegingen regisseert, cellen afsterven die dopamine aanmaken. Die stof helpt bij het overdragen van signalen tussen hersendelen en is nodig voor controle over lichaamsbewegingen.

Een deel van de mensen met Parkinson ontwikkelt ook dementie. Naast lichamelijke problemen krijgen deze mensen ook moeite met denken en spreken. Ook zelf informatie ‘ophalen’ en abstract denken lukt steeds minder goed.

Hoe verloopt de ziekte van Parkinsom?

De ziekte van Parkinson is progressief: de symptomen worden geleidelijk aan erger. Vaak zijn de eerste symptomen subtiel en komen ze slechts voor aan één kant van het lichaam. Zo krijgt iemand bijvoorbeeld moeite met netjes schrijven, of zwaait één arm niet meer mee tijdens het lopen. In latere stadia worden de verschijnselen duidelijker en zijn ze zichtbaar aan beide kanten van het lichaam.

Is de ziekte van Parkinson te genezen?

De ziekte is niet te genezen. Dit geldt ook voor Parkinsondementie. Wel is het mogelijk om de symptomen te verminderen. Dit kan met medicijnen die het dopaminetekort aanvullen. Ook therapieën als fysiotherapie of logopedie kunnen uitkomst bieden om beter met de symptomen om te gaan. In een later stadium van de ziekte kan een hersenoperatie helpen om de ziekteverschijnselen te verminderen.

Meer informatie

Meer informatie over de ziekte van Parkinson en Parkinsondementie vindt u op Parkinsoninformatie.nl. Via de Parkinson Vereniging kunt u in contact komen met lotgenoten.