Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Kerntaken

Kerntaken van Geriant zijn diagnostiek, behandeling en casemanagement. Daarvoor zijn er vier teams actief die de hulpverlening bij mensen thuis voor hun rekening nemen. Deze teams werken nauw samen met de Geriant-kliniek, een screeningsafdeling van zestien bedden voor psychisch onderzoek en behandeling voor mensen met dementie. De teams die de hulpverlening bij mensen thuis bieden, bieden ook casemanagement bij bepaalde zorginstellingen, zoals verzorgingshuizen en enkele kleine woonvormen voor mensen met dementie in de regio.

Werkgebied

Geriant werkt in de regio’s Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West-Friesland en heeft vestigingen in Den Helder, Heerhugowaard, Alkmaar en Hoorn. Het gaat om de gemeenten Alkmaar, Bergen, Den Helder, Dijk en Waard, Drechterland, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.


Meer weten over Geriant?

Daarvoor hebben we bijvoorbeeld het jaarverslag en een organogram beschikbaar:

Jaarverslag 2022 Geriant

Jaarrekening 2022 Geriant

Organisatiestructuur

Ontstaan

Samen kunnen we meer voor onze cliënten: met die overtuiging gingen alle verpleeghuizen in de regio Kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland en GGZ Noord-Holland-Noord met elkaar in zee om de dementiezorg te vernieuwen. Drie doelen stonden hen voo

Lees verder

Organisatie

Verschillende soorten professionals bieden de hulpverlening bij dementie. Zo heeft Geriant artsen, casemanagers en psychologen in dienst. Geriant heeft vastgelegd hoe de verantwoordelijkheden tussen die hulpverleners zijn verdeeld. Geriant heeft een

Lees verder

Geriant in cijfers

Werken & leren

Onze cliënten staan op de eerste plek, maar onze medewerkers volgen hen op de voet. Geriant wil voor medewerkers allereerst een betrouwbare organisatie zijn waar de arbeidsvoorwaarden solide zijn geregeld. De relatie zien we als wederkerig: aan beide

Lees verder

Algemene voorwaarden Geriant

Voor de hulp van Geriant gelden Algemene Voorwaarden. Op deze webpagina kunt u lezen welke Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op de hulpverlening van Geriant.

Lees verder

Samenwerkingen

Dementie is een ziekte met grote gevolgen. Geen enkele instelling heeft op alle terreinen en op alle momenten de hulp in huis die mensen met dementie nodig hebben. Daarom is trajectzorg cruciaal. Geriant biedt die trajectzorg en werkt daarom samen me

Lees verder