Onze dementie experts

Als u bent doorverwezen naar Geriant, komt u in contact met verschillende experts op het gebied van geheugenproblemen en dementie. De casemanager, arts en psycholoog van Geriant werken intensief samen. Zij vormen samen onze gouden driehoek’. 

In goede handen

‘Onze dementie experts besteden aandacht aan alle aspecten van dementie, de behandeling en de zorg daaromheen’. 

De casemanager

De casemanager van Geriant is een gespecialiseerde dementieverpleegkundige. De casemanager wordt voor u en uw naasten een vertrouwd gezicht en een vast aanspreekpunt. Hij of zij richt zich samen met u op het omgaan met de veranderingen in het dagelijks leven door dementie. U heeft contact over de hulp en begeleiding die nodig is. Dit kan praktisch zijn, zoals het organiseren van zorg thuis of dagbesteding, maar ook begeleiding bij de verwerking en acceptatie van dementie

De casemanager van Geriant

De arts

De arts van Geriant is een specialist op het gebied van de behandeling van ouderen, waaronder mensen met dementie. Dit kan een specialist ouderengeneeskunde zijn of een (klinisch) geriater. De arts van Geriant onderzoekt de veranderingen in het denken bij u. Dit gebeurt door middel van vragenlijsten. Daarnaast beoordeelt de arts hoe uw gezondheid verder is en welke medicatie u gebruikt. 

De arts van Geriant

De psycholoog

De psycholoog van Geriant is een gezondheidszorgpsycholoog die een aanvullende opleiding heeft gevolgd. Hij of zij doet, als het nodig is, specialistisch neuropsychologisch onderzoek naar de veranderingen in het denken. Ook biedt de psycholoog behandeling bij stemmingsproblemen, angst, rouw en verlies en traumaverwerking. Daarvoor zijn verschillende behandelmethoden beschikbaar, die zich niet alleen richten op u als persoon met dementie, maar ook op uw naasten. 

De psycholoog van Geriant