Vasculaire dementie

Vasculaire dementie is na de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie: zo’n vijftien procent van de mensen met dementie heeft deze vorm.

Hoe ontstaat vasculaire dementie?

Vasculaire dementie ontstaat vaak als gevolg van een beroerte of herseninfarct. Daardoor raakt er hersenweefsel beschadigd, waarna het afsterft. Een groot deel van de mensen met vasculaire dementie heeft eerder hart- en vaatproblemen gehad. Sommige patiënten krijgen vasculaire dementie na een aantal kleine beroertes (multi-infarctdementie). Bij iedere beroerte raakt een klein deel in de hersenen beschadigd en gaat de patiënt iets verder achteruit. Vasculaire dementie kan ook het gevolg zijn van één grote beroerte, waarna de dementie plotseling optreedt.

Welke klachten krijgt iemand met vasculaire dementie?

Vasculaire dementie verloopt bij iedereen anders. Welke verschijnselen iemand heeft, is namelijk afhankelijk van de plek van de beschadiging in het hersenweefsel. Mensen met vasculaire dementie weten vaak zelf nog goed wat er met hen aan de hand is. Dat kan leiden tot somberheid of zelfs depressies.
Net als andere vormen van dementie, wordt ook vasculaire dementie gekenmerkt door geheugenverlies. Andere symptomen zijn spraak- en taalproblemen, concentratiestoornissen, traagheid, motorische stoornissen en epilepsie.

Is vasculaire dementie te genezen?

Vasculaire dementie is helaas niet te genezen. De stukjes hersenweefsel die afgestorven zijn door een beroerte, herstellen zichzelf niet. Wel kunnen de onderliggende hart- en vaatziekten, die de dementie veroorzaken, behandeld worden. Zo kan verdere hersenbeschadiging wellicht worden voorkomen.

Is vasculaire dementie te voorkomen?

Omdat vasculaire dementie nauw samenhangt met hart- en vaatproblemen, kan een gezonde levensstijl bijdragen aan het voorkomen van de ziekte. Wie gezond eet, niet rookt, regelmatig beweegt en met mate drinkt, loopt minder kans om vasculaire dementie te ontwikkelen. Soms kunnen medicijnen helpen, zoals bloeddrukverlagers of bloedverdunners. Helaas sluiten een gezonde levensstijl en eventuele hulp van medicijnen de ontwikkeling van vasculaire dementie niet uit.

Meer weten?

In het boek ‘Dementie, achtergronden en praktijkervaringen’ van Jan Pieter van der Steen (ISBN 9789060386231) wordt vasculaire dementie besproken. Ook op de website van Alzheimer Nederland leest u meer over deze vorm van dementie.