Uw belangen

Geriant staat u zo goed mogelijk bij tijdens het ziekteproces, ook wanneer het gaat om uw belangen. Zo hebben wij een privacyreglement waarin de bescherming van uw persoonlijke gegevens wordt gewaarborgd. En er is een klachtenreglement voor wanneer u niet tevreden bent over onze hulpverlening. Daarnaast heeft Geriant een cliëntenraad die de collectieve belangen behartigt van de cliënten en hun naasten. Ook bewaken en verbeteren we de kwaliteit van de hulpverlening met behulp van uw mening. Dit doen we met behulp van verschillende cliënttevredenheidsonderzoeken.

Uw belangen