Het consultatieteam

Werkt u met mensen met dementie en loopt u vast in de begeleiding door het gedrag van een cliënt? Schakel dan de hulp in van het consultatieteam van de Geriant kliniek. Het consultatieteam ondersteunt zorgmedewerkers en behandelaren van zorginstellingen die de kwaliteit van zorg voor een cliënt niet langer kunnen waarborgen.

Op locatie

Het consultatieteam begeleidt medewerkers in de instelling waar de cliënt op dat moment verblijft. Wij nemen de zorg niet over, maar hebben een adviserende rol. Deze rol is tijdelijk. Samen met de medewerkers brengen we het gedrag in kaart en zetten interventies in om dat gedrag voor alle betrokkenen beter hanteerbaar te maken. Daarnaast is coaching on the job mogelijk. Dat is een persoonlijke benadering om de vaardigheden en kwaliteiten van medewerkers op de werkplek verder te ontwikkelen, individueel of in teamverband.

Doelgroep

De hulp van het consultatieteam is bedoeld voor zorgmedewerkers en behandelaren die vastlopen in de begeleiding door het gedrag van een cliënt die verblijft in een zorginstelling. Tijdelijke ondersteuning vanuit de Geriant kliniek kan dan uitkomst bieden. Doordat medewerkers en zorgteams van de instelling intensief worden betrokken bij het zoeken naar oplossingen en het doen van interventies, vergroot dit het zelfvertrouwen en de daadkracht.

Disciplines

Het consultatieteam bestaat uit verschillende teamleden van de Geriant kliniek:

  • Specialist ouderengeneeskunde
  • GZ-psycholoog
  • Klinisch casemanager
  • Manager Geriant kliniek
  • Verpleegkundige
  • Verzorgende IG
  • Activiteitentherapeut

Onze aanpak

1. Aanmelding en oriënterend gesprek

De GZ-psycholoog van Geriant is de contactpersoon voor de consultatie en heeft de regie over het proces. Hij of zij neemt zo snel mogelijk na aanmelding contact op met de zorginstelling en brengt de casus volgens een vast format in kaart.

2. Casusbespreking consultatieteam

De GZ-psycholoog legt de casus voor aan de leden van het consultatieteam. Afhankelijk van de vraag en de behoefte van de zorginstelling, bespreekt het consultatieteam intern wie een vervolg geeft aan de hulpvraag.

3. Aanpak en uitvoering

Met de instelling maken we afspraken over de aanpak en de betrokkenheid van het consultatieteam en bespreken we wederzijdse verwachtingen. De aanpak kan bestaan uit de volgende activiteiten: het observeren van het gedrag van de cliënt, het in kaart brengen van het gedrag, opstellen van omgangsadvies, opstellen van signaleringkaart bij escalaties, inzet van verschillende typen interventies, coaching on the job van medewerkers en wordt er advies gegeven over het borgen van geleerde vaardigheden.

4. Evaluatie

Samen met de betrokkenen evalueren we of door de inzet van het consultatieteam het gewenste effect is bereikt en wat eventueel nog nodig is voor een duurzame borging. We spreken van een succesvolle interventie als het gedrag van de cliënt hanteerbaar is geworden. Als dit niet zo is, kan kortdurende opname in de kliniek overwogen worden.

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan de inzet van het consultatieteam van de Geriant kliniek. Op basis van de hulpvraag stellen we een passende offerte op. Reiskosten worden – indien van toepassing – in rekening gebracht.

Meer informatie & aanmelden

Wilt u de hulp inschakelen van het consultatieteam of heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op via consultatieteam@geriant.nl of bel (072) 527 22 65.