Handboeken

Geriant heeft drie handboeken uitgegeven die zorgprofessionals ondersteunen bij de zorg voor mensen met dementie. Deze handboeken, geschreven door onze eigen experts, zijn speciaal ontwikkeld om een diepgaand inzicht te geven in de verschillende aspecten van dementiezorg.

Drie verschillende handboeken

De geboden behandeling en begeleiding van Geriant is complementair aan die van de huisarts. Er is een breed scala aan mogelijkheden voor ondersteuning, waarbij de kern bestaat uit trajectbegeleiding in de vorm van casemanagement. Dit wordt beschreven in het handboek casemanagement. Voor goede behandeling en begeleiding van mensen met dementie en hun naasten is het essentieel om informatie te hebben over hun individuele hulpvraag, de problemen die zij ervaren en hun mogelijkheden.

Goed onderzoek naar de oorzaak van de cognitieve klachten (omschreven in het handboek ziektediagnostiek) en naar problemen in het dagelijks leven (omschreven in het handboek zorgdiagnostiek) vormt de basis voor een behandel- en begeleidingsplan. Diagnostiek staat in dienst van goede zorg bij dementie, maar moet wel methodisch en op kwalitatief hoog niveau worden uitgevoerd, volgens de geldende richtlijnen en standaarden. Daarom wordt de diagnostiek opgesplitst in ziekte-en zorgdiagnostiek.

Welke handboeken zijn er?

Bestelformulier

Adres(Vereist)
Prijs: € 12,50
Prijs: € 12,50
Prijs: € 12,50
Betaalmethode