Dementie op jonge leeftijd

Veel mensen denken bij dementie meteen aan ouderen. Maar ook mensen jonger dan 65 jaar kunnen dementie krijgen. In Nederland zijn er ongeveer 15.000 mensen die op jonge leeftijd met dementie kampen.

Dementie op jonge leeftijd herkennen

Dementie op jonge leeftijd begint meestal tussen de 40 en 65 jaar. Veelvoorkomende verschijnselen die bij het begin van de ziekte horen, zijn stemmingswisselingen, gedragsverandering (zoals initiatiefverlies), karakterverandering en moeite met het opnemen van nieuwe informatie. Bijzonder is dat het geheugen nog (redelijk) goed kan zijn.

Bovenstaande symptomen worden niet altijd in verband gebracht met dementie. Artsen denken vaak eerder aan stress of een depressie. Omdat het gedrag van jonge mensen met dementie wel duidelijk verandert, komen zij vaak in de psychiatrie terecht. Gemiddeld duurt het vier jaar voordat iemand jonger dan 65 jaar de diagnose dementie krijgt.

Hoe ontstaat dementie op jonge leeftijd?

Dementie op jonge leeftijd heeft, net als veel andere vormen van dementie, meestal geen erfelijke oorzaak. Als meerdere mensen in de familie dezelfde vorm van dementie krijgen, kan erfelijkheid wel een rol spelen. In dat geval kan een voorspellend DNA-onderzoek worden gedaan om te onderzoeken of erfelijke factoren een rol spelen bij het ontstaan van dementie in de familie.

Ziekteverloop

De veranderingen in de hersenen van iemand die op jonge leeftijd dementie heeft, zijn gelijk aan die bij ouderen met dementie. Wel ontwikkelt de ziekte zich vaak sneller. Spraak-, herkennings- en motorische problemen komen ook vaker en in een heftigere vorm voor bij jonge mensen met dementie.

Jonge mensen met dementie beseffen zich vaak goed dat ze ziek zijn. Daardoor voelen ze zich vaak machteloos en gefrustreerd. Ook spelen ze vaak nog een actieve rol in de maatschappij. Ze hebben een baan, zitten bij een club, hebben jonge kinderen, etc. Veel mensen die op jonge leeftijd dementie krijgen, vinden het moeilijk om hun rol als kostwinner op te geven en verantwoordelijkheden te verliezen.

Behandeling

Dementie is niet te genezen, maar wel te behandelen. Allereerst bevelen artsen aan om geestelijk en lichamelijk actief te blijven en gezond te eten. Daarnaast kan hij of zij medicijnen voorschrijven die (ernstige) gedragsveranderingen of stemmingsstoornissen bestrijden. De reactie hierop is per patiënt verschillend. Behandeling dient dus altijd door de specialist gedaan te worden.

Meer informatie en hulp

Wilt u meer lezen over dementie op jonge leeftijd? Op de website van Alzheimer Nederland vindt u meer informatie. Hier kunt u ook handige folders downloaden of het lotgenotenforum bezoeken.

In heel Nederland zijn instellingen die hulp bieden aan mensen met dementie. Maar ook voor u als naaste zijn er verschillende groepen waar u kunt praten met lotgenoten.