Behandeling

De zorgprofessionals van Geriant maken samen met u een behandelplan. In het behandelplan beschrijven we de problemen waar u en uw naasten tegenaan lopen en hoe we u daar het beste bij kunnen helpen en begeleiden. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met uw wensen.  

Het behandelplan

Voor het opstellen van het behandelplan gaan wij met u en uw naasten in gesprek. De casemanager maakt een verslag van het gesprek en omschrijft de problemen die u en uw naasten  ervaren. Deze problemen vormen de basis voor het behandelplan. In dit plan omschrijven we de doelen van de behandeling. Om deze doelen te bereiken, werken de casemanager, arts, psycholoog en andere zorgverleners binnen en buiten Geriant nauw met u en uw naasten samen.

Behandeling bij Geriant

We gaan in gesprek over verschillende onderwerpen:

  • Hoe ervaren u en uw naasten de gevolgen van de ziekte? 
  • Zijn er veranderingen in gedrag en persoonlijkheid en hoe kunt u hiermee omgaan? 
  • Zijn er veranderingen in het nemen van beslissingen? 
  • Hoe verloopt het contact met uw sociale netwerk? 
  • Zijn er problemen met lichamelijke en huishoudelijke verzorging? 
  • Hoe gaat het op het gebied van financiën, veiligheid en verkeersdeelname?
  • De gevolgen van dementie hebben invloed op u. Maar ervaren naasten ook gevoelens van belasting? Hoe gaan zij om met de veranderingen in hun leven? 

Mijn Geriant – Uw digitale zorgdossier

Via het cliëntportaal Mijn Geriant kunt u uw eigen zorgdossier digitaal bekijken. Zo heeft u altijd inzage in de zorgrapportages die wij maken en in uw behandelplan. U kunt ook iemand anders toegang geven tot het zorgdossier, zoals een partner of familielid. Op die manier zijn u en uw naasten altijd op de hoogte en bepalen we samen welke zorg het beste bij u past.

Ga naar Mijn Geriant

Evaluatie

U bespreekt het behandelplan elk jaar met de casemanager. Dit is de evaluatie. Samen kijkt u of de behandeling die in het plan staat nog steeds helpt. De casemanager vraagt dan ook wat u het komende jaar graag wilt en wat u en uw naasten nodig hebben. Soms krijgt u weer een test naar de veranderingen in het denken/geheugen of komt de arts langs. Wij vragen of u tevreden bent over de ondersteuning en of u goed contact heeft met uw casemanager. Zo nodig veranderen we het behandelplan. Dit overleggen we eerst met u. De casemanager bespreekt de evaluatie met de arts. Uw huisarts krijgt een brief met de resultaten van de evaluatie en soms ook uw specialist in het ziekenhuis. 

Behandelmethoden

Wilt u meer weten over het type behandelingen en de ondersteuning van Geriant? We hebben een overzicht gemaakt van de behandelingen die we bieden. In het overzicht geven we op alfabetische volgorde uitleg per behandeling.

Samenwerkingspartners

Dementie is een ziekte met grote gevolgen. De problemen zijn ernstig en bestrijken vele levensgebieden. Het verloop is progressief en niet alleen de cliënt, maar ook diens omgeving wordt met de gevolgen geconfronteerd. Geen enkele instelling heeft op alle terreinen en op alle momenten de hulp in huis die mensen met dementie nodig hebben.  

Geriant werkt daarom samen met veel instellingen en instanties die betrokken zijn bij hulpverlening aan mensen met dementie. Wij hebben door de jaren heen nauwe samenwerkingscontacten opgebouwd om deze trajectzorg vorm te geven. Hier vindt u een overzicht van al onze samenwerkingspartners.

Wachttijden

Geriant heeft wachttijden. Bekijk hier de actuele stand van zaken.