Kwaliteit

Geriant is voortdurend bezig de kwaliteit van de hulpverlening te bewaken en te verbeteren. Kwaliteit en veiligheid zijn immers nooit af. Het waarborgen ervan is een continu proces.

Dat doen we onder andere door:

 • Voortdurend in gesprek te blijven met onze cliënten en hun naasten
 • Het afnemen van een tevredenheidsonderzoek onder cliënten en mantelzorgers
 • Het hebben van een klachtenregeling
 • Gesprekken met de cliëntenraad
 • Onze medewerkers de ruimte te geven om verbeteringen te initiëren
 • Actief de samenwerking zoeken met (regionale) partners
 • Volgen van wetenschappelijk onderzoek of soms deelname aan wetenschappelijk onderzoek
 • Volgen van nieuwe (technische) ontwikkelingen
 • Afspraken te maken over kwaliteit en kosten met zorgverzekeraars
 • Te voldoen aan wetgeving voor bijvoorbeeld de gezondheidszorg
 • Het laten keuren van de kwaliteit door externe onafhankelijke instanties (Geriant beschikt over het HKZ-certificaat).

Kwaliteitsstatuut

Alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg zijn verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Hieronder vindt u het goedgekeurde kwaliteitsstatuut ggz van Geriant.

Kwaliteitsstatuut Geriant
Kwaliteit bij Geriant