Advies voor zorgprofessionals

U kunt als zorgprofessional bij Geriant terecht voor consultatie over (kwetsbare) cliënten met cognitieve problematiek en/of – het vermoeden van – dementie. Ook als er sprake lijkt te zijn van multiproblematiek, polyfarmacie en daaraan verbonden somatische problematiek, bent u bij ons aan het juiste adres. Consultatie is kosteloos en laagdrempelig. Tot slot is Geriant er voor vragen rondom wilsbekwaamheid gerelateerd aan medische onderwerpen.

Vormen van consultatie

Oudere cliënten kunnen veel van u als zorgprofessional vragen. Bij kwetsbare ouderen – ongeacht of het nu over dementie gaat of niet – kan er behoefte zijn aan hulp van een specialist ouderengeneeskunde. U kunt zich voor een consult rechtstreeks richten tot de specialisten ouderengeneeskunde van Geriant. Dat kan een mondeling overleg zijn, maar we kunnen de cliënt ook daadwerkelijk zien. Dat is afhankelijk van uw vraag.

Advies voor zorgprofessionals

Geriant biedt consultatie in de volgende vormen:

 • Consult
  Telefonisch of in de huisartsenpraktijk.
 • Medebeoordeling
  In de huisartsenpraktijk of via huisbezoek.
 • Medebehandeling
  Gezamenlijke probleemanalyse en behandeling.
 • Inzet consultatieteam Geriant
  Het consultatieteam ondersteunt zorgmedewerkers en behandelaren van zorginstellingen die tijdens de begeleiding van mensen met dementie vastlopen. Onze professionals komen op de locatie waar de cliënt verblijft, en analyseren het gedrag. Aan de hand daarvan zetten we interventies in om het gedrag voor alle betrokkenen beter hanteerbaar te maken.

Kosten

U kunt als zorgprofessional kosteloos gebruikmaken van een consult, een medebeoordeling of medebehandeling. Ook voor de cliënt zijn er geen kosten. Dat geldt wel voor de inzet van het consultatieteam van de Geriant. Hiervoor maken wij een offerte op maat.

Contactinformatie Geriant

Heeft u als zorgprofessional behoefte aan ondersteuning van een specialist ouderengeneeskunde? Neem tijdens kantooruren contact op met het secretariaat van de Geriant locatie in uw regio. Zij verwijzen u door.

Geriant Kop van Noord-Holland (gevestigd in Den Helder)(0223) 648 100
Geriant Noord-Kennemerland Noord (gevestigd in Heerhugowaard)(072) 527 03 90
Geriant Noord-Kennemerland Zuid (gevestigd in Alkmaar)(072) 514 66 66
Geriant West-Friesland (gevestigd in Hoorn)(0229) 741 741
Geriant-kliniek (gevestigd in Heerhugowaard)(072) 527 22 65

Wilsbekwaamheidsbeoordeling

Geriant doet alleen de beoordeling van wilsbekwaamheid gerelateerd aan medische onderwerpen. Voor andere onderwerpen (bijvoorbeeld juridisch of financieel) doen wij dit niet. Daarvoor verwijzen wij u graag door naar de website van Verenso.