Vormen van dementie

Vooral oudere mensen kunnen last hebben van vergeetachtigheid. Op zich is dat niet zo erg. Maar soms neemt het geheugenverlies steeds meer toe en treden er ook gedragsveranderingen op. Alsof er stukjes uit het normale dagelijks patroon wegvallen. Dan kan er sprake zijn van dementie. Dementie is een hersenziekte met ingrijpende gevolgen. Naast het geheugenverlies en de veranderingen in het gedrag, gaat iemands lichamelijke conditie ook achteruit. De persoon met dementie raakt langzaam de greep op het leven kwijt. Dat is moeilijk. Voor de persoon zelf en voor zijn of haar omgeving. 

Vormen van dementie

Ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Ongeveer zeventig procent van de mensen met dementie heeft deze vorm. De ziekte van Alzheimer ontwikkelt zich heel langzaam en wordt in het begin daardoor vaak niet opgemerkt.

Vasculaire dementie

Vasculaire dementie is na de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie: zo’n vijftien procent van de mensen met dementie heeft deze vorm. Vasculaire dementie ontstaat vaak als gevolg van een beroerte of herseninfarct.

Parkinson dementie

Bij de ziekte van Parkinson krijgt iemand stoornissen in het bewegen. De ziekte komt voor bij één procent van de 65-plussers. Ongeveer de helft van de mensen met Parkinson ontwikkelt daarnaast dementie. Lees meer over Parkinson dementie.

Lewy Body dementie

Lewy Body dementie, ook wel bekend als de ziekte van Lewy Body, is een vorm van dementie waarbij iemands geestelijk functioneren met schommelingen achteruit gaat.

Frontotemporale dementie

Frontotemporale dementie (FTD) is een vorm van dementie die ontstaat door het afsterven van de hersencellen in de frontaalwab en de temporaalkwab. Het grootste deel van de mensen met deze vorm van dementie is tussen de 40 en 60 jaar.

Dementie op jonge leeftijd

Veel mensen denken bij dementie meteen aan ouderen. Maar ook mensen jonger dan 65 jaar kunnen dementie krijgen. In Nederland zijn ongeveer 12.000 mensen die op jonge leeftijd met dementie kampen. Lees meer over dementie op jonge leeftijd.

Feiten en cijfers

Geriant berekende op basis van landelijke cijfers hoe de ziekte dementie zich in Noord-Holland-Noord zal ontwikkelen tot het jaar 2040.

Cijfers per gemeente zijn op te vragen bij Geriant.