Verwijzen

Als verwijzer bent u een belangrijke schakel in de hulpverlening. U bepaalt samen met uw patiënt of diens naasten of ondersteuning door Geriant nodig is.

Digitaal verwijzen

Via ‘Zorgdomein’ is digitale verwijzing naar Geriant rechtstreeks mogelijk vanuit het HIS.

Help ons snel op weg en maak uw verwijzing compleet met de volgende gegevens:

  • Recente lab-uitslagen
  • Medische voorgeschiedenis
  • Gegevens apotheek
  • Contactpersoon/personen
  • Reguliere verwijzing of een urgente verwijzing. Graag de reden van de urgente verwijzing toevoegen.

Basis- of specialistische GGZ

Geriant valt onder de geestelijke gezondheidszorg. Dat betekent dat u uw patiënt met -een vermoeden van – dementie verwijst naar de basis- of specialistische GGZ bij Geriant. In de patiëntprofielen die overheid en verzekeraars daarvoor hebben opgesteld, wordt een beoordeling gemaakt van de DSM-stoornis, de ernst, de complexiteit, het risico en het beloop van de stoornis en situatie.

Hulp nodig bij verwijzen?

  • De cliënt is jonger dan 70 jaar.
  • Er is probleemgedrag aanwezig die de zorg echt belemmert (denk ook aan bemoeizorg).
  • Er is psychiatrische of somatische comorbiditeit die van invloed is op het beloop van de dementie.
  • Er zijn problemen binnen de familie of met mantelzorgers die de zorg echt belemmeren.
  • Cliënt en/of zijn netwerk is niet in staat tot ‘eigen regie’ over de situatie en de bijbehorende problemen.

In alle andere gevallen zou u kunnen verwijzen naar de basis-GGZ bij Geriant.

In een situatie gaat waarbij het moeilijk of niet mogelijk is een juiste keuze te maken voor een bepaald GGZ-pakket, kunt u overwegen de cliënt door te verwijzen naar de specialistische GGZ van Geriant. Daar is ruimte voor uitgebreidere diagnostiek. Daarna nemen wij contact met u op voor een definitieve keuze. In dat geval is het alsnog mogelijk de aanpak te wijzigen naar basis-GGZ.

Hoe blijft u als verwijzer geïnformeerd?

Als verwijzer bent u een belangrijke schakel in de hulpverlening. Daarom houdt Geriant u op de hoogte over hoe het met uw cliënt gaat die bij ons in behandeling is.
Dat doen we schriftelijk na de diagnose, na de evaluatie en bij uitschrijving, of zo vaak als dat nodig is. Soms zal er telefonisch contact zijn tussen u als verwijzer en onze arts om de behandeling van uw cliënt af te stemmen. Dit gebeurt bij een (plotselinge) wijziging van de cliëntsituatie.

Andere verwijsmogelijkheden

Geriant en de divisie ouderen van GGZ Noord-Holland-Noord hebben een gezamenlijk aanmeldpunt ouderen. Dit aanmeldpunt is te bereiken via 088 656 50 50 (GGZ keuzemenu optie 3: Ouderen en Geriant). Het is van maandag tot en met vrijdag bemenst van 08.30 tot 17.00 uur.

Crisis buiten kantoortijden

Doet zich buiten kantoortijd een crisissituatie voor bij één van uw cliënten die ook in behandeling is bij Geriant? Dan kunt u de crisisdienst van GGZ Noord-Holland-Noord inschakelen. Wij werken samen met de crisisdienst voor de spoedeisende psychiatrische hulp (SEPH).

Wachttijden

Geriant heeft wachttijden. Bekijk hier de actuele stand van zaken.