Cliënttevredenheidsonderzoek

Wij willen graag weten wat u van de hulpverlening van Geriant vindt. Dit geeft ons de mogelijkheid om te blijven leren en te verbeteren. Daarom vragen wij cliënten en/of mantelzorgers hun ervaringen met ons te delen.

We meten op twee manieren:

  • Cliënten of hun mantelzorgers ontvangen na een verblijf in de Geriant kliniek een vragenlijst. Deze is gemaakt door landelijk onderzoeksinstituut NIVEL.
  • We benaderen jaarlijks een steekproef van alle thuiswonende cliënten om een vragenlijst in te vullen over de ervaringen met ons ambulante team. Dat zijn de hulpverleners die bijvoorbeeld bij u thuis langskwamen, zoals de casemanager. Deze vragenlijst voldoet aan landelijke criteria voor het meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg.

Het kan dus zijn dat u twee vragenlijsten ontvangt. Het invullen van de vragenlijst(en) is vrijwillig. We hopen natuurlijk dat u dit wilt doen. Dan kunnen we onze hulpverlening verder verbeteren en nog beter aanpassen aan de wensen van u als cliënt of mantelzorger.

Cliënttevredenheidsonderzoek Geriant

Onafhankelijk

Om het cliëntentevredenheidsonderzoek zo onafhankelijk mogelijk uit te voeren, hebben wij een extern onderzoeksbureau ingeschakeld: FACIT.

Niet meedoen aan het cliëntentevredenheidsonderzoek?

Als u niet wilt dat Geriant uw adresgegevens aan bureau FACIT toestuurt, kunnen u of uw naasten dat kenbaar maken via e-mail info@geriant.nl. Zet bovenaan de mail: ter attentie van het bedrijfsbureau. Geef daaronder aan dat u niet wilt dat uw gegevens aan het onderzoeksbureau worden doorgegeven. Onderteken met uw naam als (oud-)cliënt.

De uitkomsten

De uitkomsten van het cliëntentevredenheidsonderzoek verwerkt FACIT in rapportages. De leiding van Geriant gaat na welke onderwerpen uit het onderzoek opgepakt moeten worden. Die worden omgezet naar verbeteracties in een jaarplan. Zo nodig nemen we geld op in de begroting om een verbeteractie te kunnen realiseren.

Hieronder vindt u de resultaten van de meest recente onderzoeken (2023):