ANBI

Geriant is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Deze ANBI-status houdt in dat Geriant geen schenkings- en /of successierecht hoeft te betalen over schenkingen en nalatenschappen die we ontvangen. Voor u betekent het dat een eventuele gift aan Geriant aftrekbaar is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl.

Voor de ANBI is Geriant verplicht duidelijkheid te geven over de volgende onderdelen:

  • De statutaire naam: Stichting Geriant
  • Publieksnaam: Geriant
  • Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSI-nummer): 812532818
  • Het adres: Titanialaan 15a, 1702 AZ Heerhugowaard
  • KvK-nummer 37107647
  • De functie en naam van de plaatsvervangend bestuurder: mevr. I. Laagland
  • Raad van Toezicht: mevrouw P. van Dam, voorzitter
  • Het beloningsbeleid: conform WNT, gecontroleerd door de externe accountant. Medewerkers van Stichting Geriant worden beloond conform CAO VVT.

Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid, de activiteiten en de financiële verantwoording van Geriant verwijzen wij u naar ons jaarverslag en jaarrekening onderaan de pagina ‘Organisatie’.