Multidisciplinair team: samenwerking arts, casemanager en psycholoog

Leestijd:

Binnen Geriant is veel specialistische kennis aanwezig. Zo heeft Geriant een casemanager, een specialist ouderengeneeskunde en een psycholoog in huis. Deze specialisten vormen samen een multidisciplinair team. Geriant gelooft in de kracht van deze samenwerking. Met elkaar besteden zij aandacht aan alle aspecten van dementie, de behandeling en de zorg daaromheen. Onderdeel van dit team is de casemanager, een gespecialiseerd HBO-verpleegkundige met verstand van zaken van dementie. De casemanager vormt voor u en uw naaste een vertrouwd gezicht en een vast aanspreekpunt.

Bij Geriant werken circa 170 medewerkers, waarbij verschillende disciplines in teams samenwerken.

Hulpverlening bij u thuis

 • Specialist ouderengeneeskunde (BIG-geregistreerd)
 • Psychiater (BIG-geregistreerd)
 • Casemanager (HBO-verpleegkundigen met aanvullende opleiding tot casemanager dementie)
 • GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd)
 • Secretaresse

Geriant-kliniek

 • Specialist ouderengeneeskunde (BIG-geregistreerd)
 • Psychiater (BIG-geregistreerd)
 • Klinisch casemanager (HBO-verpleegkundige met aanvullende opleiding tot casemanager dementie)
 • GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd)
 • Verpleegkundigen (BIG-geregistreerd, niveau 4)
 • Ziekenverzorgenden
 • Activiteitentherapeuten
 • Voedingsassistenten
 • Fysiotherapeut
 • Secretaresse

De teams bestaan uit zowel mannelijke als vrouwelijke medewerkers. De voertaal is Nederlands, maar Engels en Duits behoren ook tot de mogelijkheden. Voor andere talen is het mogelijk een tolk in te schakelen. Dit kan een informele tolk zijn zoals een familielid, maar ook een officiële tolk. De kosten van een officiële tolk worden helaas niet vergoed door ziektekostenverzekeraars en komen daarom voor eigen rekening.

Alle zorgverleners maken deel uit van het intern lerend netwerk bij Geriant. Het intern lerend netwerk bij Geriant bestaat uit minimaal twee verschillende disciplines en ten minste vier andere zorgverleners. Niet alleen reflectie op het behandelproces en de behandeling is noodzakelijk, maar ook reflectie op het eigen handelen als indicerend of coördinerend regiebehandelaar. In het lerende netwerk komt bijvoorbeeld casuïstiek aan de orde maar kunnen ook bijvoorbeeld complicaties, benchmarks en inhoudelijke thema’s besproken worden.

Veelgestelde vragen


Hoe onderzoekt Geriant of er sprake is van dementie?

Geriant doet onderzoek om vast te stellen of er sprake is van de ziekte dementie. Dit noemen we de ziektediagnostiek. Soms is de diagnose dementie al ergens anders gesteld, bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij een andere geheugenpolikliniek. Dan doet Geriant het onderzoek niet opnieuw.

Welk aanvullend onderzoek is er mogelijk bij dementie?

Soms is er - naast het onderzoek dat de arts van Geriant uitvoert - nog aanvullend onderzoek nodig. U kunt daarbij denken aan neurpsychologisch onderzoek, beeldvormend onderzoek of bijvoorbeeld onderzoek door een medisch specialist.

Neuropsychologisch onderzoek

De psycholoog verricht het neuropsychologisch onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats op het bureau van Geriant en duurt ongeveer twee uur. Doel van het onderzoek is preciezer in kaart brengen welke problemen er zijn op het gebied van het geheugen en het denken. De neuropsycholoog verricht hiervoor diverse tests. De naastbetrokkenen zijn niet bij het onderzoek aanwezig. De uitslag van het onderzoek is meestal na twee weken bekend.

Beeldvormend onderzoek

Soms moet er letterlijk een beeld van de hersenen gemaakt worden om na te gaan wat er aan de hand is. Dat kan in de vorm van bijvoorbeeld een MRI-scan of CT-scan. Dit beeldvormend onderzoek vindt plaats in het ziekenhuis. Meestal is er een wachttijd voor dit onderzoek. De uitslag is meestal enkele weken na het onderzoek bekend.

Onderzoek door de medisch specialist

Is er sprake van ingewikkelde (lichamelijke) problematiek, dan wordt doorverwezen naar de geriater van het ziekenhuis. Ook verwijzing naar een neuroloog of ouderenpsychiater is mogelijk.


Wat is een specialist ouderengeneeskunde?

Dit is een arts die gespecialiseerd is in de ziekten en problemen die kunnen optreden bij oudere mensen. Zo zijn deze artsen gewend niet naar één aandoening te kijken, maar ook naar de gevolgen van zich tegelijkertijd voordoende problemen.


Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer