Over dementie

Leestijd:

Vooral oudere mensen kunnen last hebben van vergeetachtigheid. Op zich is dat niet zo erg. Maar soms neemt het geheugenverlies steeds meer toe en treden er ook gedragsveranderingen op. Alsof er stukjes uit het normale dagelijks patroon wegvallen. Dan kan er sprake zijn van dementie. Dementie is een hersenziekte met ingrijpende gevolgen. Naast het geheugenverlies en de veranderingen in het gedrag, gaat iemands lichamelijke conditie ook achteruit. De persoon met dementie raakt langzaam de greep op het leven kwijt. Dat is moeilijk. Voor de persoon zelf en voor zijn of haar omgeving. Er zijn verschillende vormen van dementie:

Ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Ongeveer zeventig procent van de mensen met dementie heeft deze vorm. De ziekte van Alzheimer ontwikkelt zich heel langzaam en wordt in het begin daardoor vaak niet opgemerkt. Lees meer over de ziekte van Alzheimer.

Vasculaire dementie

Vasculaire dementie is na de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie: zo’n vijftien procent van de mensen met dementie heeft deze vorm. Vasculaire dementie ontstaat vaak als gevolg van een beroerte of herseninfarct. Lees meer over vasculaire dementie.

Parkinson dementie

Bij de ziekte van Parkinson krijgt iemand stoornissen in het bewegen. De ziekte komt voor bij één procent van de 65-plussers. Ongeveer de helft van de mensen met Parkinson ontwikkelt daarnaast dementie. Lees meer over Parkinson dementie.

Lewy Body dementie

Lewy Body dementie, ook wel bekend als de ziekte van Lewy Body, is een vorm van dementie waarbij iemands geestelijk functioneren met schommelingen achteruit gaat. Lees meer over Lewy Body dementie.

Frontotemporale dementie

Frontotemporale dementie (FTD) is een vorm van dementie die ontstaat door het afsterven van de hersencellen in de frontaalwab en de temporaalkwab. Het grootste deel van de mensen met deze vorm van dementie is tussen de 40 en 60 jaar. Lees meer over Frontotemporale dementie.

Dementie op jonge leeftijd

Veel mensen denken bij dementie meteen aan ouderen. Maar ook mensen jonger dan 65 jaar kunnen dementie krijgen. In Nederland zijn ongeveer 12.000 mensen die op jonge leeftijd met dementie kampen. Lees meer over dementie op jonge leeftijd.

Feiten en cijfers

Geriant berekende op basis van landelijke cijfers hoe de ziekte dementie zich in Noord-Holland-Noord zal ontwikkelen tot het jaar 2040.

Cijfers per gemeente zijn op te vragen bij Geriant.

Lezen over dementie

Er zijn veel boeken, websites en digitale nieuwsbrieven over het onderwerp dementie.


Veelgestelde vragen


Wat betekenen al die afkortingen in de zorg?

In de gezondheidszorg worden veel afkortingen gebruikt. Hier vindt u enkele afkortingen en de betekenis. Zoekt u naar de betekenis van een vreemd zorgwoord, kijk dan in de thesaurus zorg en welzijn. Zoekt u informatie over zorg in Nederland, kijk dan bijvoorbeeld op de website met informatie over de Rijksoverheid (voorheen Postbus 51).

AWBZAlgemene Wet Bijzondere Ziektekosten: opgeheven en overgegaanin WMO en WLZ
BOPZWet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen
CAKCentraal AdministratieKantoor (een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen en wetten uitvoert)
CIZCentrum Indicatiestelling Zorg (zie www.ciz.nl)
CBRCentrum Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (zie www.cbr.nl)
GGZGeestelijke GezondheidsZorg
IBSIn Bewaring Stelling
IGJInspectie Gezondheidszorg en Jeugd
MCIMild Cognitive Impairment = milde cognitieve stoornis
NPONeuro Psychologisch Onderzoek
NZaNederlandse Zorgautoriteit
RMRechterlijke Machtiging
PGBPersoonsgebonden Budget (zie de informatie van de Rijksoverheid)
VMVoorlopige Machtiging
VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WLZWet Langdurige Zorg
WMOWet Maatschappelijke Ondersteuning
WVWijkverpleging
Waar vind ik een overzicht van alle instanties en zorgaanbieders die ik nodig heb voor de hulp aan mijn naaste met dementie?

Daarvoor heeft Geriant een overzicht gemaakt. Dit overzicht is lang niet compleet. Mist u informatie, stel uw vraag dan aan uw casemanager.


Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer