Uw belangen

Geriant staat u zo goed mogelijk bij tijdens het ziekteproces, ook wanneer het gaat om uw belangen. Zo hebben wij een privacyreglement waarin de bescherming van uw persoonlijke gegevens wordt gewaarborgd en is er een klachtenreglement voor wanneer u niet tevreden bent over onze hulpverlening.

Daarnaast heeft Geriant een cliëntenraad die de collectieve belangen behartigt van de cliënten en hun naasten. Ook bewaken en verbeteren we de kwaliteit van de hulpverlening. Daarvoor zetten we een aantal methodieken in die ons daarbij ten dienste staan.

Veelgestelde vragen


Waar kan ik terugvinden waar zorgorganisaties zich aan moeten houden?

Daarvoor heeft de overheid een aantal wetten gemaakt.

Kan ik meedenken over het hulpaanbod van Geriant?

Ja dat kan. Geriant heeft daarvoor bijvoorbeeld de cliëntenraad. Zou u mee willen denken over het hulpaanbod van Geriant en over de organisatie, dan zou u kunnen overwegen lid te worden van de cliëntenraad. Deze raad behartigt de collectieve belangen van de cliënten van Geriant. Lees op de pagina van de cliëntenraad wat het lidmaatschap inhoudt en hoe u in contact kunt komen met de cliëntenraad.


Privacy

Medewerkers van Geriant zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonlijke gegevens. Dit betekent dat ze uw gegevens niet zomaar met anderen mogen delen. Zij overleggen wel met collega's binnen Geriant over de beste behandeling voor u. Uw

Lees verder

Uw mening

Geriant wil graag weten wat u van de geboden hulpverlening vindt. Dat kunt u kenbaar maken via een vragenlijst die u daarvoor ontvangt, maar de overheid stelt daarvoor ook een website beschikbaar.

Lees verder

Klachten

U heeft een klacht. De hulpverleners en de organisatie van Geriant doen hun best om u zo goed mogelijk bij te staan. Toch gaan de dingen soms niet zoals mensen dat graag willen. Dat kan bezwaren of klachten opleveren. Wilt u uw bezwaren of klachten k

Lees verder

Cliëntenraad

U bent cliënt van Geriant en mag verwachten dat u de beste zorg en ondersteuning krijgt. In een tijd met vele nieuwe ontwikkelingen in de zorg en de gebieden die de zorg ondersteunen, streeft Geriant er naar om hier een zo goed mogelijke invulling aa

Lees verder

Kwaliteit

Geriant is voortdurend bezig de kwaliteit van de hulpverlening te bewaken en te optimaliseren. Het gaat daarbij om kwaliteitseisen die we aan ons zelf stellen en kwaliteitseisen die door de samenleving en de overheid aan ons worden gesteld. Zo is de

Lees verder