Onze docenten

Geriant Kenniscentrum Dementie biedt een gevarieerd cursusprogramma op het gebied van dementie en diverse gerelateerde onderwerpen. Onze trainingen maken we voor u op maat. Een korte workshop of een training van meerdere dagdelen, het is allemaal bespreekbaar.

Vanuit onze docentenpoule wordt de juiste match gemaakt passend bij de doelgroep en het onderwerp. Door veel ervaring uit eigen praktijk zijn onze docenten in staat om naast de theorie, juist ook de praktische toepassing over te brengen. Eventueel in combinatie met de inzet van een trainingsacteur.

Wilt u meer weten over onze docentenpoule? Dat kan! Bel dan naar 072 527 03 90 of mail naar kenniscentrumdementie@geriant.nl.

Martin Kooij

Specialist ouderengeneeskunde

Martin is sinds 1999 specialist ouderengeneeskunde en is in 2010 bij Geriant begonnen. Hij heeft van 2000 tot 2016 tevens gewerkt als docent ouderengeneeskunde aan het VU-medisch centrum. Het verzorgen van onderwijs op allerlei niveaus binnen de ouderenzorg is iets, dat hij ook als docent bij Geriant met veel plezier doet.

Lees verder

Menke Baller

Specialist ouderengeneeskunde

Menke heeft na haar studie geneeskunde aan de VU werkervaring opgedaan in de klinische geriatrie, ouderenpsychiatrie en verpleeghuiszorg. Sinds 2015 werkt ze met veel plezier bij Geriant, als specialist ouderengeneeskunde in de regio West-Friesland. Daar houdt zij zich bezig met diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met dementie en hun naasten. Op onderwijsgebied is zij betrokken bij de opleidingen voor casemanager dementie en verpleegkundig specialist.

Lees verder

Tini Eikenaar

Casemanager

Tini werkt sinds 2009 als casemanager bij Geriant in de regio West-Friesland. Samen met een multidisciplinair team bestaat haar werk uit diagnostiek, behandeling en zorg coördinatie bij mensen met een dementie. Zij kan vanuit deze functie met haar ervaringen een bijdrage leveren voor de Scholing en Advies groep van Geriant.

Lees verder

Yvonne Boon

Casemanager

Yvonne is sinds 2008 werkzaam bij Geriant. Daarvoor was zij werkzaam als verpleegkundige in de oncologie en klinische geriatrie. Zij heeft jarenlang als coördinator/docent van de oncologie opleiding NKI/AvL in Amsterdam gewerkt, en is dus bekend met lesgeven. Yvonne is casemanager in de regio Noord-Kennemerland Zuid en verzorgt de cursus omgaan met dementie, training omgaan met geheugenproblemen en heeft affiniteit met palliatieve zorg en dementie.

Lees verder

Manon Dertien

Casemanager

Manon is sinds maart 2018 werkzaam bij Geriant als casemanager in de regio Kop van Noord-Holland. Zij ziet het overdragen van kennis als een belangrijk onderdeel van haar vak, want op die manier kan iedereen een bijdrage hebben in de zorg voor mensen met geheugenklachten.

Lees verder

Miranda Schep

Manager Geriant kliniek

Miranda werkt sinds 2015 als manager in de Geriant kliniek. Zij is een ervaren operationeel en tactisch manager/coach in de non-profit sector. Zij is praktisch en resultaatgericht en heeft ervaring met het begeleiden van teams van verandertrajecten die leiden tot kwaliteitsverbeteringen in de zorg. Daarnaast is zij één dag per week beschikbaar voor coaching on the job.

Lees verder

Anja Thio

Specialist ouderengeneeskunde

Anja werkt sinds 2011 als specialist ouderengeneeskunde bij Geriant in de regio Noord Kennemerland Zuid. Haar werkzaamheden bestaan uit dementiediagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Samen met de huisarts geeft zij de medische zorg aan mensen met dementie die wonen in een kleinschalige psychogeriatrische woonvoorziening. Ook is zij getraind in het leiden van een moreel beraad en is opleider voor de specialist ouderengeneeskunde in opleiding.

Lees verder

Reinalda Slagter

Casemanager

Reinalda werkt sinds 2005 bij Geriant. Eerst als klinisch casemanager in de Geriant-Kliniek en sinds 2017 zowel casemanager als casemanager groepen. Bij deze laatste functie is zij verantwoordelijk voor het cursusaanbod voor mantelzorgers in de regio Kennemerland. Reinalda is tevens gespreksleider van het Alzheimer café op Texel en betrokken bij het lotgenotencontact vanuit Alzheimer Nederland.

Lees verder

Ineke Laagland

Regiomanager

Ineke Laagland is sinds 1992 werkzaam als leidinggevende in de psycho-geriatrie en sinds 2008 werkzaam als regiomanager bij Geriant (Kop van Noord-Holland). Ineke organiseert en geeft voorlichting over dementie aan diverse partijen, waaronder gemeenten, scholen en symposia.

Lees verder

Karen Otto

Casemanager

Karen werkt sinds 2011 bij Geriant als casemanager in de regio Kop van Noord-Holland. In eerste instantie werkte zij alleen in verzorgingshuizen, maar sinds 2016 werkt zij ook ambulant. Haar werkgebied is de gemeente Schagen. Naast deze werkzaamheden is Karen ook verbonden aan het Alzheimer Café Schagen. In de loop van de jaren heeft zij diverse scholingen verzorgd vanuit Geriant voor de medewerkers van het verzorgingshuis en werknemers van de gemeente. Door haar ervaringen in het werk als casemanager kan zij kennis en vaardigheden overbrengen en combineert zij deze met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. In de scholingen probeert zij het aanbod van deze informatie zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vragen en verwachtingen.

Lees verder

Tamara Moras

Casemanager

Tamara werkt sinds april 2018 bij Geriant als casemanager in de regio Koggenland. Hiervoor heeft zij 14 jaar als praktijkondersteuner somatiek en verpleegkundige ouderenzorg gewerkt in de huisartsenzorg. Daarnaast ontwikkelde zij scholingen voor haar beroepsgroep bij DOK-H. In de scholingen probeert zij het aanbod van informatie zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vragen en verwachtingen.

Lees verder

Marloes Stam

Casemanager

Marloes Stam werkt sinds 2011 bij Geriant als casemanager dementie. Daarvoor was zij werkzaam als gespecialiseerd verpleegkundige in o.a. het ziekenhuis en bij de GGD. Tijdens haar werkzaamheden bij Geriant heeft zij regelmatig scholingen gegeven aan medewerkers van verzorgingshuizen en mantelzorgers. Door haar ervaringen als casemanager thuis en in verzorgingshuizen kan zij kennis en vaardigheden overbrengen en combineert zij deze met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Lees verder

Hella Hemmink

Specialist ouderengeneeskunde

Hella werkt sinds 2018 als specialist ouderengeneeskunde bij Geriant. Samen met een team van casemanagers en de psycholoog werkt zij in de regio Noord-Kennemerland Noord, zowel ambulant als in verzorgingshuizen.

Lees verder

Annegreet van Schaik-Knies

verzorgende IG

Annegreet werkt sinds 2012 in de Geriant Kliniek als verzorgende IG en trainer voorbehouden handelingen. Zij heeft sindsdien de mbo module 409 Dementie en Psychiatrie en de hbo Opleiding Psychosociaal Counselor voltooid. Haar interessegebieden zijn taal, non-verbale communicatie en verbeteren van zorg bij mensen met verhoogde kwetsbaarheid. Dagelijks past zij psychosociale interventies toe om probleemgedrag bij cliënten met dementie te voorkomen. Zij is in staat collega’s te coachen technieken goed toe te passen en gaat graag samen op zoek naar oplossingen voor (zorg-)problemen.

Lees verder

Sylvia van Bommel

Casemanager

Sylvia van Bommel werkt sinds 2018 bij Geriant als casemanager dementie in de regio kop van Noord Holland. Het werkgebied is gemeente Hollands Kroon. Hiervoor heeft zij als casemanager bij de GGZ gewerkt. Het overbrengen van kennis ziet zij als een belangrijk onderdeel van haar vak en gebruikt daarbij graag voorbeelden vanuit de dagelijkse praktijk. De informatie probeert ze zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de verwachtingen en vragen.

Lees verder

Petra Kalwij

Casemanager

Petra Kalwij werkt sinds 2009 als casemanager dementie in de regio Noord-Kennemerland Zuid en ze is coach voor de online cursus Dementieonline. Daarnaast geeft Petra de cursus omgaan met dementie aan mantelzorgers en verzorgt informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers. Zij heeft veel ervaring met scholing en training aan verschillende zorgprofessionals, vrijwilligers en andere doelgroepen.

Lees verder

Marise Kraaijeveld

Casemanager

Marise is sinds 2004 werkzaam bij Geriant als casemanager dementie in de regio Noord-Kennemerland Zuid. Daarnaast geeft Marise de cursus omgaan met dementie aan mantelzorgers, de training omgaan met geheugenproblemen en verzorgt ze informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers. Daarnaast is zij geregeld gastspreker bij het Alzheimer café in Heiloo.

Lees verder

Ellen Bos-Ruijer

GZ-psycholoog

Sinds 2011 werkt Ellen als GZ-psycholoog bij Geriant en houdt zij zich bezig met het dementieproces van begin tot eind. Daar hoort ook de ondersteuning bij van de familie en omgeving. Ellen heeft ervaring op het gebied van psychogeriatrie, somatiek en revalidatie en geeft regelmatig scholing of workshops aan verzorgende teams.

Lees verder

Sian Lien Oh

Specialist ouderengeneeskunde

Sinds 2010 werkt Sian Lien Oh bij Geriant en houdt zij zich bezig met diagnostiek, behandeling en begeleiding van cognitieve stoornissen en dementie. Als gastdocent geeft ze les op een ROC en Hoge School over dementie. Daarnaast verzorgt ze zowel binnen Geriant als daarbuiten onderwijs over onderwerpen die met dementie of kwetsbare ouderen te maken hebben zoals bijvoorbeeld Advanced Care Planning.

Lees verder

Boudewijn Freriks

Specialist ouderengeneeskunde

Boudewijn werkt sinds 2009 bij Geriant en houdt zich bezig met diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met dementie thuis en hun familie. Daarnaast was hij als beleidsarts tot januari 2018 mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en samenwerking in de regio Noord Kennemerland Noord. Op onderwijsgebied is hij als opleider ambulante stage betrokken bij de Gerion VU Amsterdam opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en als gastdocent bij de huisartsenopleiding VU Amsterdam.

Lees verder

Ellen Burger

Casemanager

Ellen Burger werkt sinds 2011 bij Geriant als casemanager. In eerste instantie alleen in verzorgingshuizen, sinds 2016 ook ambulant. Binnen de verzorgingshuizen heeft Ellen scholingen en interventiebijeenkomsten verzorgd voor zorgteams. Daarnaast geeft Ellen de cursus Omgaan met dementie voor mantelzorgers en informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers.

Lees verder

Nicolette Koole

Nicolette werkt sinds augustus 2021 bij Geriant en heeft ruime ervaring in de ouderenzorg. Zo heeft Nicolette onder andere gewerkt als weekend avond nachthoofd in het verpleeghuis en als wijkverpleegkundige. Tijdens haar werk is Nicolette altijd met veel plezier betrokken geweest bij het overdragen van kennis, voornamelijk aan verzorgenden in opleiding en collega’s. Ook heeft Nicolette de opleiding praktijkopleider behaald waarbij lesgeven een belangrijk onderdeel vormde.

Lees verder

Suzanne van den Dries

Suzanne is na afronding van de studie klinische neuropsychologie in 2017 bij Geriant komen werken. Ze is geïntrigeerd door de werking van de hersenen en de invloed van hersenschade op het dagelijks leven. Suzanne houdt zich onder andere bezig met neuropsychologische diagnostiek en psychologische behandeling bij cliënten en hun naasten. Ook begeleidt zij verzorgende teams binnen een kleinschalige woonvorm. Het analyseren, begrijpen van en omgaan met gedrag staat in scholingen centraal.

Lees verder

Jette Frugte

Jette Frugte is sinds 2018 werkzaam als casemanger bij Geriant Noord Kennemerland Zuid. Mijn werkgebied is rondom Alkmaar centrum en ben ik één van de vaste casemanagers in verzorgingshuis de Nieuwpoort. Ik word enthousiast van het geven van scholingen en hoop mijn enthousiasme en kennis door praktijkervaring door te kunnen geven aan geïnteresseerde en het toe te kunnen passen in de praktijk.  

Lees verder

Kübra Yazir

Kübra Yazir heeft tijdens haar studie Klinische Neuropsychologie aan de VU veel kennis opgedaan over het (neuro)psychologisch profiel van verschillende doelgroepen. Echter, zij is erachter gekomen dat haar interesse vooral bij geriatrische patiënten ligt. Zij is erg geïnteresseerd in de veroudering van het brein en de verschillende psychologische, sociale en somatische gevolgen die hierbij een rol kunnen spelen. Sinds 2022 is zij met plezier werkzaam als psycholoog bij Geriant. Zij heeft ervaring in diagnostiek bij en behandeling van oudere mensen met dementie en/of andere psychische problemen. Kübra geeft de cursus “Omgaan met ouder worden’ voor mantelzorgers en cliënten

Lees verder

Trudie Luijk

Trudie Luijk werkte van 2007 tot 2014 als TOP-zorgmedewerker bij Geriant. Na een onderbreking van 4 jaar kwam zij in 2018 als casemanager weer bij Geriant werken. Trudie geeft regelmatig de cursus omgaan met dementie voor mantelzorgers en vrijwilligers, tevens geeft zij de scholing onbegrepen gedrag. Informatiebijeenkomsten wil zij in de toekomst ook verzorgen.

Lees verder

Ilse van der Gracht

Ilse van der Gracht werkt sinds december 2022 bij Geriant als psycholoog. Zij werkt zowel ambulant als in de verpleeghuissetting. Ilse heeft samen met een casemanager een mantelzorgcursus verzorgd. In de verpleeghuissetting is Ilse bekend met scholingen en interventiebijeenkomsten voor zorgteams.

Lees verder

Sigrid Wittenberg

Sigrid Wittenberg is sinds 2021 werkzaam als klinisch geriater bij Geriant. Tot die tijd was zij werkzaam bij het NWZ en GGZ-NHN in die hoedanigheid, waar zij voor de GGZ de opleidersfunctie invulde voor klinisch geriaters in opleiding. Sigrid kan onderwijs verzorgen over inhoudelijke onderwerpen aangaande diverse vormen van dementie, medicatie en bijkomende medische problematiek van dementie. Ze heeft bijkomende ervaring in de psychiatrie. Tevens is zij inzetbaar voor onderwijs over somatische problematiek bij ouderen op aanvraag.  

Lees verder