Onze docenten

Geriant Scholing en Advies biedt een gevarieerd cursusprogramma op het gebied van dementie en diverse gerelateerde onderwerpen. Onze trainingen maken we voor u op maat. Een korte workshop of een training van meerdere dagdelen, het is allemaal bespreekbaar. Vanuit onze docentenpoule wordt de juiste match gemaakt passend bij de doelgroep en het onderwerp. Door veel ervaring uit eigen praktijk zijn onze docenten in staat om naast de theorie, juist ook de praktische toepassing over te brengen. Eventueel in combinatie met de inzet van een trainingsacteur. Vanaf 2020 bieden wij ook de leergang ''Omgaan met probleemgedrag bij mensen met dementie'' aan voor verzorgenden IG niveau 3 en verpleegkundigen niveau 4. Wilt u meer weten over onze docentenpoule? Dat kan! Bel dan naar 072 527 03 90 of mail naar kenniscentrumdementie@geriant.nl.

Cindy Brink

Regiomanager

Cindy Brink is sinds 2001 werkzaam als manager bij Geriant. Tot 2011 als manager van de Geriant Kliniek en daarna als regiomanager van het ambulante team in Alkmaar. Ze is verpleegkundige en verplegingswetenschapper. Cindy organiseert en geeft voorlichting over dementie aan verschillende partijen.

Lees verder

Martin Kooij

Specialist ouderengeneeskunde

Martin is sinds 1999 specialist ouderengeneeskunde en is in 2010 bij Geriant begonnen. Hij heeft van 2000 tot 2016 tevens gewerkt als docent ouderengeneeskunde aan het VU-medisch centrum. Het verzorgen van onderwijs op allerlei niveaus binnen de ouderenzorg is iets, dat hij ook als docent bij Geriant met veel plezier doet.

Lees verder

Menke Baller

Specialist ouderengeneeskunde

Menke heeft na haar studie geneeskunde aan de VU werkervaring opgedaan in de klinische geriatrie, ouderenpsychiatrie en verpleeghuiszorg. Sinds 2015 werkt ze met veel plezier bij Geriant, als specialist ouderengeneeskunde in de regio West-Friesland. Daar houdt zij zich bezig met diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met dementie en hun naasten. Op onderwijsgebied is zij betrokken bij de opleidingen voor casemanager dementie en verpleegkundig specialist.

Lees verder

Tini Eikenaar

Casemanager

Tini werkt sinds 2009 als casemanager bij Geriant in de regio West-Friesland. Samen met een multidisciplinair team bestaat haar werk uit diagnostiek, behandeling en zorg coördinatie bij mensen met een dementie. Zij kan vanuit deze functie met haar ervaringen een bijdrage leveren voor de Scholing en Advies groep van Geriant.

Lees verder

Tineke Dijk

GZ-psycholoog

Tineke werkt inmiddels ruim 25 jaar als GZ-psycholoog. Zij ondersteunt en behandelt mensen met dementie en hun naasten als er sprake is van gestagneerde (rouw)verwerking, stemmingsproblemen of problemen en vragen in de communicatie of omgang. Zij heeft veel ervaring met scholing en training aan verschillende zorgprofessionals en is daarnaast geregistreerd Mindfulnesstrainer.

Lees verder

Kathy Wondergem

Casemanager

Kathy werkt sinds 2004 bij Geriant als casemanager in het ambulante team in Den Helder. Naast deze werkzaamheden is Kathy verbonden aan het Alzheimer Cafe Schagen en het Ontmoetingscentrum van Schagen. In de loop der jaren heeft ze diverse scholingen verzorgd vanuit Geriant voor diverse groepen zoals voor werknemers van de gemeente, vrijwilligers en professionals in de zorg.

Lees verder

Yvonne Boon

Casemanager

Yvonne is sinds 2008 werkzaam bij Geriant. Daarvoor was zij werkzaam als verpleegkundige in de oncologie en klinische geriatrie. Zij heeft jarenlang als coördinator/docent van de oncologie opleiding NKI/AvL in Amsterdam gewerkt, en is dus bekend met lesgeven. Yvonne is casemanager in de regio Noord-Kennemerland Zuid en verzorgt de cursus omgaan met dementie, training omgaan met geheugenproblemen en heeft affiniteit met palliatieve zorg en dementie.

Lees verder

Manon Dertien

Casemanager

Manon is sinds maart 2018 werkzaam bij Geriant als casemanager in de regio Kop van Noord-Holland. Zij ziet het overdragen van kennis als een belangrijk onderdeel van haar vak, want op die manier kan iedereen een bijdrage hebben in de zorg voor mensen met geheugenklachten.

Lees verder

Miranda Schep

Manager Geriant kliniek

Miranda werkt sinds 2015 als manager in de Geriant kliniek. Zij is een ervaren operationeel en tactisch manager/coach in de non-profit sector. Zij is praktisch en resultaatgericht en heeft ervaring met het begeleiden van teams van verandertrajecten die leiden tot kwaliteitsverbeteringen in de zorg. Daarnaast is zij één dag per week beschikbaar voor coaching on the job.

Lees verder

Anja Thio

Specialist ouderengeneeskunde

Anja werkt sinds 2011 als specialist ouderengeneeskunde bij Geriant in de regio Noord Kennemerland Zuid. Haar werkzaamheden bestaan uit dementiediagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Samen met de huisarts geeft zij de medische zorg aan mensen met dementie die wonen in een kleinschalige psychogeriatrische woonvoorziening. Ook is zij getraind in het leiden van een moreel beraad en is opleider voor de specialist ouderengeneeskunde in opleiding.

Lees verder

Reinalda Slagter

Casemanager

Reinalda werkt sinds 2005 bij Geriant. Eerst als klinisch casemanager in de Geriant-Kliniek en sinds 2017 zowel casemanager als casemanager groepen. Bij deze laatste functie is zij verantwoordelijk voor het cursusaanbod voor mantelzorgers in de regio Kennemerland. Reinalda is tevens gespreksleider van het Alzheimer café op Texel en betrokken bij het lotgenotencontact vanuit Alzheimer Nederland.

Lees verder

Ineke Laagland

Regiomanager

Ineke Laagland is sinds 1992 werkzaam als leidinggevende in de psycho-geriatrie en sinds 2008 werkzaam als regiomanager bij Geriant (Kop van Noord-Holland). Ineke organiseert en geeft voorlichting over dementie aan diverse partijen, waaronder gemeenten, scholen en symposia.

Lees verder

Karen Otto

Casemanager

Karen werkt sinds 2011 bij Geriant als casemanager in de regio Kop van Noord-Holland. In eerste instantie werkte zij alleen in verzorgingshuizen, maar sinds 2016 werkt zij ook ambulant. Haar werkgebied is de gemeente Schagen. Naast deze werkzaamheden is Karen ook verbonden aan het Alzheimer Café Schagen. In de loop van de jaren heeft zij diverse scholingen verzorgd vanuit Geriant voor de medewerkers van het verzorgingshuis en werknemers van de gemeente. Door haar ervaringen in het werk als casemanager kan zij kennis en vaardigheden overbrengen en combineert zij deze met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. In de scholingen probeert zij het aanbod van deze informatie zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vragen en verwachtingen.

Lees verder

Tamara Moras

Casemanager

Tamara werkt sinds april 2018 bij Geriant als casemanager in de regio Koggenland. Hiervoor heeft zij 14 jaar als praktijkondersteuner somatiek en verpleegkundige ouderenzorg gewerkt in de huisartsenzorg. Daarnaast ontwikkelde zij scholingen voor haar beroepsgroep bij DOK-H. In de scholingen probeert zij het aanbod van informatie zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vragen en verwachtingen.

Lees verder

Lineke de Wit

GZ-psycholoog

Lineke de Wit werkt sinds 2018 bij Geriant. Ze heeft als GZ-psycholoog veel ervaring in diagnostiek bij en behandeling van oudere mensen met dementie en/of andere psychische problemen, zoals angstklachten, stemmingsproblemen en veranderend gedrag dat voor problemen zorgt. Bij de behandeling betrekt ze ook de naasten en de professionele zorgomgeving van de patiënt. Daarnaast werkt ze 1 dag per week bij een GGZ-instelling waar ze volwassenen en ouderen ziet voor diagnostiek naar zowel psychogeriatrische ziektebeelden (dementie) als psychiatrische ziektebeelden, zoals ADHD, autisme en persoonlijkheidsstoornissen.

Lees verder

Marloes Stam

Casemanager

Marloes Stam werkt sinds 2011 bij Geriant als casemanager dementie. Daarvoor was zij werkzaam als gespecialiseerd verpleegkundige in o.a. het ziekenhuis en bij de GGD. Tijdens haar werkzaamheden bij Geriant heeft zij regelmatig scholingen gegeven aan medewerkers van verzorgingshuizen en mantelzorgers. Door haar ervaringen als casemanager thuis en in verzorgingshuizen kan zij kennis en vaardigheden overbrengen en combineert zij deze met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Lees verder

Hella Hemmink

Specialist ouderengeneeskunde

Hella werkt sinds 2018 als specialist ouderengeneeskunde bij Geriant. Samen met een team van casemanagers en de psycholoog werkt zij in de regio Noord-Kennemerland Noord, zowel ambulant als in verzorgingshuizen.

Lees verder

Annegreet van Schaik-Knies

verzorgende IG

Annegreet werkt sinds 2012 in de Geriant Kliniek als verzorgende IG en trainer voorbehouden handelingen. Zij heeft sindsdien de mbo module 409 Dementie en Psychiatrie en de hbo Opleiding Psychosociaal Counselor voltooid. Haar interessegebieden zijn taal, non-verbale communicatie en verbeteren van zorg bij mensen met verhoogde kwetsbaarheid. Dagelijks past zij psychosociale interventies toe om probleemgedrag bij cliënten met dementie te voorkomen. Zij is in staat collega’s te coachen technieken goed toe te passen en gaat graag samen op zoek naar oplossingen voor (zorg-)problemen.

Lees verder

Sylvia van Bommel

Casemanager

Sylvia van Bommel werkt sinds 2018 bij Geriant als casemanager dementie in de regio kop van Noord Holland. Het werkgebied is gemeente Hollands Kroon. Hiervoor heeft zij als casemanager bij de GGZ gewerkt. Het overbrengen van kennis ziet zij als een belangrijk onderdeel van haar vak en gebruikt daarbij graag voorbeelden vanuit de dagelijkse praktijk. De informatie probeert ze zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de verwachtingen en vragen.

Lees verder

Petra Kalwij

Casemanager

Petra Kalwij werkt sinds 2009 als casemanager dementie in de regio Noord-Kennemerland Zuid en ze is coach voor de online cursus Dementieonline. Daarnaast geeft Petra de cursus omgaan met dementie aan mantelzorgers en verzorgt informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers. Zij heeft veel ervaring met scholing en training aan verschillende zorgprofessionals, vrijwilligers en andere doelgroepen.

Lees verder

Marise Kraaijeveld

Casemanager

Marise is sinds 2004 werkzaam bij Geriant als casemanager dementie in de regio Noord-Kennemerland Zuid. Daarnaast geeft Marise de cursus omgaan met dementie aan mantelzorgers, de training omgaan met geheugenproblemen en verzorgt ze informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers. Daarnaast is zij geregeld gastspreker bij het Alzheimer café in Heiloo.

Lees verder

Ellen Bos-Ruijer

GZ-psycholoog

Sinds 2011 werkt Ellen als GZ-psycholoog bij Geriant en houdt zij zich bezig met het dementieproces van begin tot eind. Daar hoort ook de ondersteuning bij van de familie en omgeving. Ellen heeft ervaring op het gebied van psychogeriatrie, somatiek en revalidatie en geeft regelmatig scholing of workshops aan verzorgende teams.

Lees verder

Sian Lien Oh

Specialist ouderengeneeskunde

Sinds 2010 werkt Sian Lien Oh bij Geriant en houdt zij zich bezig met diagnostiek, behandeling en begeleiding van cognitieve stoornissen en dementie. Als gastdocent geeft ze les op een ROC en Hoge School over dementie. Daarnaast verzorgt ze zowel binnen Geriant als daarbuiten onderwijs over onderwerpen die met dementie of kwetsbare ouderen te maken hebben zoals bijvoorbeeld Advanced Care Planning.

Lees verder

Boudewijn Freriks

Specialist ouderengeneeskunde

Boudewijn werkt sinds 2009 bij Geriant en houdt zich bezig met diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met dementie thuis en hun familie. Daarnaast was hij als beleidsarts tot januari 2018 mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en samenwerking in de regio Noord Kennemerland Noord. Op onderwijsgebied is hij als opleider ambulante stage betrokken bij de Gerion VU Amsterdam opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en als gastdocent bij de huisartsenopleiding VU Amsterdam.

Lees verder

Ellen Burger

Casemanager

Ellen Burger werkt sinds 2011 bij Geriant als casemanager. In eerste instantie alleen in verzorgingshuizen, sinds 2016 ook ambulant. Binnen de verzorgingshuizen heeft Ellen scholingen en interventiebijeenkomsten verzorgd voor zorgteams. Daarnaast geeft Ellen de cursus Omgaan met dementie voor mantelzorgers en informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers.

Lees verder