Gemeenten

Leestijd:

Om gemeenten te helpen bij de verantwoordelijkheden en zorgtaken voor mensen met dementie, biedt Geriant scholing en advies aan gemeenten. Met ons aanbod op maat spelen we in op de situatie en wensen binnen iedere gemeente.

Gemeenten hebben in de WMO een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van alle burgers aan onze samenleving. Zo ook voor mensen met dementie en hun naasten. Geriant is diep geworteld in alle gemeenten en geeft daarin al hulp aan heel veel mensen met dementie en hun naasten. Ook heeft Geriant al jarenlange ervaring met scholing aan professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. Die ervaring en dat aanbod is ook voor gemeenten beschikbaar.

Maatwerk

Op weg naar een dementievriendelijke gemeente, biedt Geriant scholing en advies op maat. Uit ons aanbod van onder andere hulp bij een publiekscampagne, scholingen aan WMO-consulenten en vrijwilligers, behoefteonderzoek onder mensen met dementie en hun mantelzorgers, opleiden van een dementie ambassadeur en e-learning, maken we een pakket op maat dat we geheel afstemmen op de situatie in uw gemeente.

Bekijk hier onze mogelijkheden

Online hulp

Binnen ons aanbod op maat voor gemeenten, bieden we ook online hulp aan. We bieden online hulp voor medewerkers van gemeenten en vrijwilligers, maar ook voor mantelzorgers. Met onze online cursussen kan iedereen op eenvoudige wijze veel leren over het omgaan met mensen met dementie. Waar en wanneer u wilt.

Bekijk hier ons online hulpaanbod
Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer