Dementie en levenseinde

Leestijd:

Mensen met dementie begrijpen de wereld om zich heen steeds minder. Zo lukt het ook steeds minder goed om beslissingen te nemen over de eigen gezondheid en de behandeling. Zeker wanneer de ziekte in een vergevorderd stadium is. Vaak ligt de verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen bij de naaste familie of de vertegenwoordiger. Zij hebben veel vragen en zorgen rondom de laatste levensfase. Hoe kun je als hulpverlener goede ondersteuning bieden in deze fase?

Om als hulpverlener de zorg en ondersteuning te bieden die aansluit bij de behoeften van iemand met dementie in de laatste levensfase is het nodig om duidelijkheid te hebben over zijn of haar persoonlijke wensen en voorkeuren. En het liefst worden deze ook vastgelegd. Maar wat leg je waar vast? En is een levenstestament echt nodig? Ook hebben naasten vaak vragen over de palliatieve zorg en hoe deze zorg zich verhoudt tot euthanasie. In de themabijeenkomst zullen al deze vragen aan bod komen.

Doelgroep

Verzorgenden, verpleegkundigen, casemanagers, activiteitenbegeleiders, individuele thuisbegeleiders, praktijkondersteuners en vrijwilligers die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met dementie en die nauw betrokken zijn bij de mantelzorger. Zowel in de thuiszorg, dagbehandeling, verzorgings- en verpleeghuizen als huisartsenpraktijken.

Doelstelling

In deze workshop krijg je informatie over de zorgen en vragen rondom het levenseinde. Je krijgt handvatten om in gesprek te gaan met familieleden en leert de verschillen tussen palliatieve zorg en euthanasie. Je weet na afloop welke aanvullende hulp je kunt inschakelen.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer