Nieuws

Filter artikelen

Cliëntenraadsjaardag 2020 gaat niet door

De stem van de cliënt en diens mantelzorger is het favoriete geluid van de cliëntenraad. Het is daarom belangrijk naar die stem te luisteren. De cliëntenraad hoort u graag. Om die reden organiseert zij elk jaar de zogenaamde jaardag voor cliënten en mantelzorgers. De dag waarop u uw ervaringen kunt uitwisselen, uw inzichten kunt delen en zo mogelijk handvatten kunt aanreiken aan mensen die daarvan kunnen profiteren. Het is ook een dag waarop, in de pauze of na afloop van de lezing of toneelvoorstelling, de leden van de cliëntenraad met u in gesprek gaan. Zij willen horen wat u belangrijk vindt in de relatie met Geriant en wat u belangrijk, moeilijk of juist fijn vindt in uw taak als mantelzorger.

Lees verder

Specialist ouderengeneeskunde Martin Kooij over de beproevingen en zegeningen van zijn vak

Lees verder

Interview Geriant in regionaal dagblad

Op 20 juni 2020 publiceerde het Noordhollands Dagblad een interview met Geriant-bestuurder Robbert Huijsman in het regionale katern.

Lees nog verder

Vul de mantelzorgmonitor van Alzheimer Nederland in

Zorgt u voor iemand met dementie? Laat Alzheimer Nederland weten hoe het met u gaat en wat uw ervaringen zijn met de professionele zorg en ondersteuning. Dit kan door de Dementiemonitor in te vullen! Met de uitkomsten hiervan kunnen we opkomen voor uw belangen, andere mantelzorgers en mensen met dementie!

Lees nog verder

Cliëntenraad publiceert visie

Een cliëntenraad kan als stem van zijn achterban, cliënten en mantelzorgers, pas succesvol functioneren als de communicatie tussen raad en achterban optimaal is. Dat klinkt simpel, maar in de praktijk blijkt het lastig te zijn. Het contact tussen cliënten en mantelzorgers en de cliëntenraad is moeilijk te realiseren. De meeste cliënten wonen immers thuis.

Lees verder

Bedankt voor de bloemen

Vandaag stonden voor de deur opeens een heleboel bossen tulpen

Lees verder