Nieuws

Filter artikelen

Knooppunt dementie van start

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Grote Sint-Laurenskerk in Alkmaar is op 17 juni j.l. KnooppuntDementie van start gegaan. Hier kan iedereen terecht die meer wil weten over dementie en over het aanbod aan zorgmogelijkheden in de regio Alkmaar.

Lees verder

Jan Vuister kondigt vertrek aan

Directeur/bestuurder Jan Vuister heeft laten weten dat hij per 1 januari 2019 zijn functie als directeur/bestuurder zal gaan neerleggen.

Lees nog verder

Privacyreglement aangepast

Als u hulp en ondersteuning van Geriant krijgt, houdt Geriant een dossier bij waarin we informatie vastleggen over de zorg aan u. Ook wisselt Geriant soms informatie over u uit met andere zorgaanbieders en instanties die betrokken zijn bij de zorgverlening aan u. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese wet regelt hoe organisaties zorgvuldig om moeten gaan met persoonsgegevens, bijvoorbeeld zoals Geriant die vast legt in uw dossier.

Lees verder

Ervaringsverhaal | 'We kunnen dementie nu veel beter signaleren'

Helen Termaat-Visser (35), Celine Engel (30) en Jessica Brammer (38) zijn alledrie werkzaam als ambulant begeleider bij Actiezorg. Ze volgden de basiscursus Omgaan met dementie bij Geriant. Ze vertellen hoe de basiscursus hen heeft geholpen om hun functie nog beter uit te kunnen oefenen.

Lees verder

Stemmen met dementie

Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Zolang iemand wil stemmen en ook duidelijk kan maken op welke partij, mogen mensen met dementie ook stemmen.

Lees nog verder

Attie Slagter vertelt over de Lewy Body dementie van haar man Willem

De man van Attie Slagter (74) krijgt in maart 2016 te horen dat hij Lewy Body dementie heeft. De lichamelijke conditie van Willem (80) is goed, maar Attie merkt dat hij mentaal steeds meer achteruit gaat. Ze vertelt over de invloed van de dementie op hun leven en over de ondersteuning van Geriant.

Lees nog verder