Nieuws

Filter artikelen

Wegwijzerdementie.nl biedt houvast in de zoektocht naar informatie

Lees verder

Een gedicht van Nicole Veldman: Op reis

Onder het motto Keep going, keep growing! gaat Nicole Veldman verder met haar eigen reis.

Lees verder

Cliëntenraadsjaardag 2020 gaat niet door

De stem van de cliënt en diens mantelzorger is het favoriete geluid van de cliëntenraad. Het is daarom belangrijk naar die stem te luisteren. De cliëntenraad hoort u graag. Om die reden organiseert zij elk jaar de zogenaamde jaardag voor cliënten en mantelzorgers. De dag waarop u uw ervaringen kunt uitwisselen, uw inzichten kunt delen en zo mogelijk handvatten kunt aanreiken aan mensen die daarvan kunnen profiteren. Het is ook een dag waarop, in de pauze of na afloop van de lezing of toneelvoorstelling, de leden van de cliëntenraad met u in gesprek gaan. Zij willen horen wat u belangrijk vindt in de relatie met Geriant en wat u belangrijk, moeilijk of juist fijn vindt in uw taak als mantelzorger.

Lees verder

Specialist ouderengeneeskunde Martin Kooij over de beproevingen en zegeningen van zijn vak

Vaste rubriek in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde van Verenso is de Estafette, waarbij enthousiaste specialisten ouderengeneeskunde en aios worden geïnterviewd.

Lees verder

Interview Geriant in regionaal dagblad

Op 20 juni 2020 publiceerde het Noordhollands Dagblad een interview met Geriant-bestuurder Robbert Huijsman in het regionale katern.

Lees nog verder

Vul de mantelzorgmonitor van Alzheimer Nederland in

Zorgt u voor iemand met dementie? Laat Alzheimer Nederland weten hoe het met u gaat en wat uw ervaringen zijn met de professionele zorg en ondersteuning. Dit kan door de Dementiemonitor in te vullen! Met de uitkomsten hiervan kunnen we opkomen voor uw belangen, andere mantelzorgers en mensen met dementie!

Lees nog verder