Ervaringsverhaal | ‘Niks doen is zeker geen optie!’

13 mei 2019 Leestijd:

Mijn naam is Angela Sweerts-Smit en ik heb een voorlichting over dementie via het Maatjes Project van Wonen Plus Stedebroec bij Addy de Mooij mogen volgen. Ik vond het heel fijn deel te mogen nemen aan deze opfris voorlichting, omdat ik in 2016 de scholing ‘omgaan met dementie’ van drie avonden heb gevolgd.

Praktische tips

De praktische tips hoe om te gaan en te communiceren met mensen met dementie vond ik erg fijn en zinvol! Vooral het in verbinding blijven met elkaar door gewoon als medemens er voor elkaar te zijn. Maar ook te communiceren door gesloten vragen en vragen uit het verleden te stellen en met humor de dingen te benaderen. Ik vind het ook belangrijk door aan te sluiten bij hun belevingswereld en waar nodig het gesprek een andere wending proberen te geven mocht er veel in herhaling worden gesproken. Dit vind ik zeer belangrijke tips! Daarbij is het zeer van belang de mensen in hun waarde te laten en vooral niet te zeggen wat niet goed gaat, maar juist te kijken wat nog wel kan en wat juist wel goed gaat. Ook het gewoon samen zijn en luisteren naar muziek of iemands hand vast houden als daar behoefte aan is, zijn kleine dingen die een heel groot verschil kunnen maken in iemands leven.

Niks doen is zeker geen optie!

Zo ook is het fijn om te weten wat te doen als je iemand tegenkomt op straat die erg in de war is. Op een rustige manier je voorstellen en vragen naar de naam van de persoon is belangrijk. Dan kan je degene bij de naam noemen en gerust stellen. Samen zoeken naar een adres of telefoonnummer (desnoods 112 bellen) en bij de persoon blijven totdat er hulp komt! Niks doen is zeker geen optie!! Ik begrijp dat andere mensen die nog niet goed weten wat dementie inhoudt liever doorlopen, omdat ze niet goed weten wat ze moeten doen of wat het betekent. Daarom vindt ik het zo belangrijk dat Addy bij zoveel mogelijk mensen en instellingen langs gaat om deze voorlichting te geven. Vooral omdat het aantal mensen met dementie in de toekomst fors gaat toenemen en mensen vaker met deze ziekte in aanraking gaan komen.

Kennis en begrip

Daarbij geeft kennis ook begrip en juist verbinding! Dit geldt ook voor mijn werk binnen de jeugdzorg wat ik 25 jaar als jeugdhulpverlener heb mogen uitvoeren met het jonge kind en nu binnen mijn tijdelijke baan in de nieuwkomersklas met kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar in Bovenkarspel! Het signaleren van de symptomen en het verschil kunnen zien tussen simpele vergeetachtigheid, dementie en een delier is ook belangrijk! Het aller belangrijkste is als maatje deze signalen te bespreken met Amber of Grietje van Wonen Plus, zodat dit eventueel ook besproken kan worden (bij zorgen omtrent de signalen) met het maatje en eventueel de familie of mantelzorger.
Kortom, ik raad deze voorlichting voor alle mensen aan! Ga zeker zo door Addy!!


Meer weten over onze cursussen? Neem dan contact met ons op!


Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer