Geriant organiseert themamiddag voor cliënten en mantelzorgers

22 augustus 2018 Leestijd:
Huub Buijssen

Op 24 september organiseert de cliëntenraad van Geriant weer de jaarlijkse themabijeenkomst voor cliënten en mantelzorgers. De bijeenkomst 'Tips voor meer begrip bij dementie' wordt verzorgd door Huub Buijssen. Huub Buijssen geeft veel praktische en direct toepasbare tips waarmee het leven met en het zorgen voor iemand met dementie aangenamer en lichter wordt. Cliënten, mantelzorgers en en andere naasten zijn van harte welkom in Hotel Restaurant Jules in Heerhugowaard.

Lees alles over de Cliëntenraadsjaardag van 2018!

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer