Knooppunt dementie van start

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Grote Sint-Laurenskerk in Alkmaar is op 17 juni j.l. KnooppuntDementie van start gegaan. Hier kan iedereen terecht die meer wil weten over dementie en over het aanbod aan zorgmogelijkheden in de regio Alkmaar.

KnooppuntDementie bestaat o.a. uit de website www.knooppuntdementie.nl. Deze bevat algemene informatie, bijvoorbeeld over de tien signalen van dementie en over het stellen van de diagnose. Maar wat de site uniek maakt, is dat er een overzicht wordt geboden van het complete en actuele zorgaanbod in de regio, afgestemd op mensen met dementie en hun naasten.

Uiteraard kunnen er via de site vragen worden gesteld, die zo snel mogelijk door deskundige vrijwilligers worden beantwoord. Voor wie liever persoonlijk contact heeft, is het Knooppunt op dinsdag- en vrijdagmorgen telefonisch bereikbaar. De bedoeling is dat er op termijn ook een fysiek inlooppunt komt.

KnooppuntDementie is actief in alle kernen die vallen onder de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk. Het is een initiatief van Alzheimer Noord-Kennemerland, één van de ongeveer vijftig regionale afdelingen van Alzheimer Nederland.

Filter artikelen

Knooppunt dementie van start

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Grote Sint-Laurenskerk in Alkmaar is op 17 juni j.l. KnooppuntDementie van start gegaan. Hier kan iedereen terecht die meer wil weten over dementie en over het aanbod aan zorgmogelijkheden in de regio Alkmaar.

Lees verder

Jan Vuister kondigt vertrek aan

Directeur/bestuurder Jan Vuister heeft laten weten dat hij per 1 januari 2019 zijn functie als directeur/bestuurder zal gaan neerleggen.

Lees nog verder

Privacyreglement aangepast

Als u hulp en ondersteuning van Geriant krijgt, houdt Geriant een dossier bij waarin we informatie vastleggen over de zorg aan u. Ook wisselt Geriant soms informatie over u uit met andere zorgaanbieders en instanties die betrokken zijn bij de zorgverlening aan u. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese wet regelt hoe organisaties zorgvuldig om moeten gaan met persoonsgegevens, bijvoorbeeld zoals Geriant die vast legt in uw dossier.

Lees verder

Ervaringsverhaal | 'We kunnen dementie nu veel beter signaleren'

Helen Termaat-Visser (35), Celine Engel (30) en Jessica Brammer (38) zijn alledrie werkzaam als ambulant begeleider bij Actiezorg. Ze volgden de basiscursus Omgaan met dementie bij Geriant. Ze vertellen hoe de basiscursus hen heeft geholpen om hun functie nog beter uit te kunnen oefenen.

Lees verder

Stemmen met dementie

Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Zolang iemand wil stemmen en ook duidelijk kan maken op welke partij, mogen mensen met dementie ook stemmen.

Lees nog verder

Attie Slagter vertelt over de Lewy Body dementie van haar man Willem

De man van Attie Slagter (74) krijgt in maart 2016 te horen dat hij Lewy Body dementie heeft. De lichamelijke conditie van Willem (80) is goed, maar Attie merkt dat hij mentaal steeds meer achteruit gaat. Ze vertelt over de invloed van de dementie op hun leven en over de ondersteuning van Geriant.

Lees nog verder