Knooppunt dementie van start

13 juli 2018 Leestijd:

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Grote Sint-Laurenskerk in Alkmaar is op 17 juni j.l. KnooppuntDementie van start gegaan. Hier kan iedereen terecht die meer wil weten over dementie en over het aanbod aan zorgmogelijkheden in de regio Alkmaar.

KnooppuntDementie bestaat o.a. uit de website knooppuntdementie.nl. Deze bevat algemene informatie, bijvoorbeeld over de tien signalen van dementie en over het stellen van de diagnose. Maar wat de site uniek maakt, is dat er een overzicht wordt geboden van het complete en actuele zorgaanbod in de regio, afgestemd op mensen met dementie en hun naasten.

Uiteraard kunnen er via de site vragen worden gesteld, die zo snel mogelijk door deskundige vrijwilligers worden beantwoord. Voor wie liever persoonlijk contact heeft, is het Knooppunt op dinsdag- en vrijdagmorgen telefonisch bereikbaar. De bedoeling is dat er op termijn ook een fysiek inlooppunt komt.

KnooppuntDementie is actief in alle kernen die vallen onder de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk. Het is een initiatief van Alzheimer Noord-Kennemerland, één van de ongeveer vijftig regionale afdelingen van Alzheimer Nederland.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer