Presentatie themamiddag 'Tips voor meer begrip bij dementie'

25 september 2018 Leestijd:

Op 24 september organiseerde de cliëntenraad van Geriant de jaarlijkse themabijeenkomst voor cliënten en mantelzorgers. De bijeenkomst 'Tips voor meer begrip bij dementie' werd verzorgd door Huub Buijssen. Huub Buijssen gaf veel praktische en direct toepasbare tips waarmee het leven met en het zorgen voor iemand met dementie aangenamer en lichter wordt. De bijeenkomst werd goed bezocht met ruim 400 bezoekers! De presentatie is via onderstaande link terug te kijken.

Bekijk hier de presentatie van Huub Buijssen

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer