Aanbod Geriant voor naasten met dementie

23 oktober 2017 Leestijd:

Geriant biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen met dementie en aan hun directe naasten. Die naasten zijn meestal partners of kinderen van de patiënt, soms is dat een nicht of buurvrouw. Geriant biedt ook aan deze mantelzorgers ondersteuning op maat. De casemanager bezoekt u van tijd tot tijd en bespreekt met u wat nodig is in de zorg aan uw naaste met dementie. De casemanager organiseert soms een familiegesprek om de zorg rondom de patiënt met dementie af te stemmen en er voor te zorgen dat iedereen dezelfde informatie heeft.

Naast begeleiding op maat door de casemanager, heeft Geriant ook ‘kant-en-klaar’-aanbod waar naasten gebruik van kunnen maken. Het gaat om groepsbijeenkomsten en een computercursus.

Geriant biedt als vast onderdeel aan het begin van uw begeleidingstraject een informatie­bijeenkomst aan voor naasten. In deze bijeenkomst ontvangt u als mantelzorger informatie over dementie en cognitieve problemen. Daarnaast krijgt u informatie over wat de begeleiding van Geriant inhoudt.
Cognitieve functies zijn geestelijke activiteiten die aangestuurd worden door de hersenen. Bijvoorbeeld: het geheugen, het vermogen om dingen te leren, taalgebruik en het kunnen begrijpen en uitvoeren van ingewikkelde, dagelijkse handelingen.

Daarna is het mogelijk deel te nemen aan een cursus ‘Omgaan met dementie’ voor mantelzorgers. Deze cursus bestaat uit vier bijeenkomsten waarin telkens een ander onderwerp wordt besproken. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: wat is dementie en hoe om te gaan met veranderingen in gedrag. Tijdens de cursus krijgt u informatie over de ziekte dementie en adviezen hoe u met dit ingrijpende ziekteproces om kunt gaan. Tijdens de cursus kunt u ervaringen uitwisselen met andere deelnemers aan de cursus. Het delen van ervaringen maakt dat u minder het gevoel heeft er alleen voor te staan.

Geriant heeft ook een digitale cursus Dichter bij dementie. Deze cursus richt zich op het begrijpen van het gedrag van mensen met dementie. Waarom gedragen zij zich zoals ze dat doen? In de cursus leert u dit beter te begrijpen en krijgt u praktische omgangstips. En dat alles op uw eigen tempo, waar en wanneer u wilt want de cursus volgt u via uw computer. Is uw naaste in zorg bij Geriant, dan kunt u kosteloos deelnemen aan deze digitale cursus.

Over al deze cursussen en bijeenkomsten kunt u informatie vragen aan uw casemanager. Hij of zij weet wanneer die plaats vinden of hoe u een inlogcode kunt krijgen voor de digitale cursus.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer