Huisartsen

De huisartsen en Geriant-medewerkers werken nauw samen in de hulpverlening aan mensen met dementie. De huisartsen verwijzen mensen met vermoeden op dementie naar Geriant.

Geriant medewerkers houden de huisarts op de hoogte van hoe het met de cliënt gaat. Ook vindt er overleg plaats tussen de huisarts en de Geriant-arts om het behandelbeleid af te stemmen. Bijvoorbeeld als een cliënt naast de dementie ook lichamelijke klachten heeft, spreken huisarts en Geriant-arts af wie wat oppakt.