Maak kennis met het consultatieteam Geriant kliniek

Leestijd:

Werk je met mensen met dementie en loop je vast in de begeleiding door het gedrag van je cliënt? Schakel dan de hulp in van het consultatieteam van de Geriant kliniek. Het consultatieteam ondersteunt zorgmedewerkers en behandelaren van zorginstellingen die tijdens de begeleiding van mensen met dementie geen mogelijkheden meer zien en daardoor de kwaliteit van zorg voor de cliënt niet kunnen waarborgen.

Direct aanmelden

Op locatie
Het consultatieteam adviseert en begeleidt medewerkers in de instelling waar de cliënt op dat moment verblijft. Het consultatieteam neemt de zorg niet over, maar heeft een adviserende rol. Deze adviserende rol is tijdelijk. Samen met de medewerkers wordt het gedrag in kaart gebracht en worden er interventies ingezet om het gedrag voor alle betrokkenen beter hanteerbaar te maken. Daarnaast is coaching on the job mogelijk; een persoonlijke manier om de vaardigheden en kwaliteiten van medewerkers op de werkplek verder te ontwikkelen – individueel of in teamverband.

Doelgroep
De hulp van het consultatieteam is bedoeld voor zorgmedewerkers en behandelaren die vastlopen in de begeleiding door het gedrag van een cliënt die verblijft in een zorginstelling. Tijdelijke ondersteuning vanuit de Geriant kliniek kan dan uitkomst bieden. Doordat medewerkers intensief worden betrokken bij het zoeken naar oplossingen en het doen van interventies, vergroot dit het zelfvertrouwen en daadkracht van de medewerker of het team.

Hoe werkt het?

Aanmelding en oriënterend gesprek
De Gz-psycholoog van Geriant is contactpersoon voor de consultatie en heeft de regie over het proces. Zij neemt zo snel mogelijk na aanmelding contact op en brengt de casus volgens een vast format in kaart.

Casusbespreking consultatieteam
De Gz-psycholoog legt de casus voor aan de leden van het consultatieteam. Afhankelijk van de vraag en de behoefte van de zorginstelling zal binnen het consultatieteam besproken worden wie van de teamleden vervolg geeft aan de hulpvraag.

Disciplines
Het consultatieteam bestaat uit verschillende teamleden van de Geriant kliniek:

 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Gz-psycholoog
 • Klinisch casemanager
 • Manager Geriant kliniek
 • Verpleegkundige
 • Verzorgende IG
 • Activiteitentherapeut

Aanpak en uitvoering
In deze fase maken we met de instelling afspraken over de aanpak en de betrokkenheid van het consultatieteam, bespreken we wederzijdse verwachtingen en bespreken we de kosten die hieraan verbonden zijn. De uitvoering van de consultatie is afhankelijk van de individuele situatie en de behoefte van de zorginstelling. We hanteren nadrukkelijk een persoonsgerichte benadering, waarbij we altijd eerst analyseren wat er aan de hand is, dan handelen, evalueren en bijstellen. De aanpak kan bestaan uit de volgende activiteiten:

 • Observeren van het gedrag van de cliënt
 • In kaart brengen van het gedrag
 • Opstellen omgangsadvies
 • Opstellen signaleringkaart bij escalaties
 • Inzet van verschillende typen interventies
 • Coaching on the job van medewerkers
 • Advies geven over het borgen van geleerde vaardigheden

Evaluatie
Samen met de betrokkenen evalueren we of door de inzet van het consultatieteam het gewenste effect is bereikt en wat eventueel nog nodig is voor een duurzame borging. We spreken van een succesvolle interventie als het gedrag van de cliënt hanteerbaar is. Wanneer dit niet het geval is, kan kortdurende opname in de kliniek overwogen worden.

Kosten
Er zijn kosten verbonden aan de inzet van het consultatieteam van Geriant kliniek. Op basis van de vraagstelling wordt een passende offerte opgesteld. Reiskosten worden - indien van toepassing - in rekening gebracht.

Meer informatie & aanmelden

Wil je de hulp inschakelen van het consultatieteam of heb je vragen? Neem vrijblijvend contact op via consultatieteam@geriant.nl of bel naar 072 527 22 65. Aanmelden kan door op onderstaande knop de klikken.

Direct aanmelden

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer