Handboeken

Leestijd:

Onlangs heeft Geriant het handboek casemanagement dementie geactualiseerd en opnieuw uitgegeven. Dit handboek is samen met de handboeken handboek ziektediagnostiek dementie en het handboek zorgdiagnostiek dementie te bestellen bij Geriant.

De geboden behandeling en begeleiding van Geriant is complementair aan die van de huisarts. Er is een breed scala aan mogelijkheden voor ondersteuning, waarbij de kern bestaat uit trajectbegeleiding in de vorm van casemanagement. Voor goede behandeling en begeleiding van mensen met dementie en hun naasten is het essentieel om informatie te hebben over hun individuele hulpvraag, de problemen die zij ervaren en hun mogelijkheden. Goed onderzoek naar de oorzaak van de cognitieve klachten (ziektediagnostiek) en naar problemen in het dagelijks leven (zorgdiagnostiek) vormt de basis voor een behandel- en begeleidingsplan. Diagnostiek staat in dienst van goede zorg bij dementie, maar moet wel methodisch en op kwalitatief hoog niveau uitgevoerd worden, volgens de vigerende richtlijnen en standaarden. Daarom wordt de diagnostiek opgesplitst in ziekte- en zorgdiagnostiek.

Dit is beschreven in de drie handboeken van Geriant:

  • Handboek ziektediagnostiek dementie, Johan Smal en Lineke Kleemans
  • Handboek zorgdiagnostiek dementie, Cindy Brink en Lineke Kleemans
  • Handboek casemanagement bij dementie, Werkgroep Casemanagement bij dementie

Heeft u interesse in één van deze handboeken? Bestel de handboeken via onderstaand formulier.

Bestel handboek

De handboeken kosten € 12,50 per stuk en we brengen daarnaast de verzendkosten in rekening.

Adres

Welk handboek of welke handboeken u wenst te ontvangen?

Aantal
Handboek ziektediagnostiek dementie, Johan Smal en Lineke Kleemans
Handboek zorgdiagnostiek dementie, Cindy Brink en Lineke Kleemans
Handboek casemanagement bij dementie, Werkgroep Casemanagement bij dementie

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer