Aanmeldpunt ouderen

Leestijd:

Geriant en de divisie ouderen- en ziekenhuispsychiatrie van GGZ Noord-Holland-Noord hebben een gezamenlijk aanmeldpunt ouderen. Het aanmeldpunt ouderen heeft veel mogelijkheden: van kort tot lang, van breed tot specialistisch. Heeft de patiënt hulp nodig die wij niet kunnen bieden, dan schakelen we actief anderen in en zijn behulpzaam bij de verwijzing. U belt, wij gaan aan het werk!

088 65 65 000


Wat hebben wij te bieden?

 • Één aanmeldpunt voor alle ouderen met psychische problemen.
 • Geen onderscheid tussen psychiatrie en dementie: niemand tussen wal en schip.
 • Adagium: aanpakken, niet afhouden!
 • Snelle actie na verwijzing: binnen 14 dagen contact met de nieuwe patiënt of familie.
 • Een breed pakket aan hulp: diagnostiek, behandeling, casemanagement, zorg.
 • Ook voor alleen advies of consult.

Praktische zaken

 • U kunt het aanmeldpunt ouderen de hele dag bellen: van 09.00 tot 17.00 uur.
 • 088 65 65 000 is er voor de gehele regio Noord-Holland-Noord (Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West-Friesland)
 • U wordt te woord gestaan door een professionele hulpverlener die actief meedenkt.
 • Als dat nodig is, is er altijd snel een psychiater of specialist ouderengeneeskunde te bereiken.

Wat vragen wij

 • Maak de verwijzing makkelijker: zorg voor de medische gegevens en de juiste personalia.
 • Het blijft ook uw patiënt, sluit lichamelijke oorzaken uit (NHG standaard).

Met welke problemen helpen wij u?

Alle ouderen met psychogeriatrische of psychiatrische problemen kunnen worden verwezen:

 • Verdenking op dementie.
 • Psychiatrische problemen: angst, depressie etc.
 • Gedrags- of omgangsproblemen.
 • Psychosociale problemen die de eerste lijn overstijgen.
 • Overbelasting van familie of mantelzorg.

En wat bieden we?

 • Zowel medisch-psychiatrische diagnostiek als zorgdiagnostiek.
 • Medicamenteus, individuele gesprekken, gedragsgerichte- en groepsbehandeling.
 • Casemanagement: langdurende actieve begeleiding en steun.
 • Familie en systeembegeleiding.
 • Consultatie en dienstverlening: open spreekuren, voorlichting, scholing, etc.

Voor gegevens over de bereikbaarheid van het aanmeldpunt ouderen of voor informatie over de basis- en specialistische ggz bij Geriant ga naar de pagina verwijzen.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer