Regionaal netwerk

Leestijd:

Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord is een samenwerkingsverband van zorginstellingen, welzijnsorganisaties, gemeenten en de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland. Samen zetten zij zich in om de zorg voor mensen met dementie en hun naasten in de regio structureel te verbeteren. Dat doet het Netwerk door kennis te delen en door samen projecten op te zetten en uit te voeren.

Geriant is lid van het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord en Geriant medewerkers nemen deel aan twee van de vier werkgroepen binnen het Netwerk. Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord houdt zich via vier werkgroepen bezig met de volgende onderwerpen:

  • Dementievriendelijke samenleving
  • Praktijkverbeter-programma
  • Welzijn en voorlichting
  • Sociale kaart

Een mooi voorbeeld van één van de initiatieven van het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord is de website wegwijzerdementie.nl. Deze website biedt informatie over de fases van dementie en het aanbod van zorg en ondersteuning in het regionaal netwerk. Bekijk bijvoorbeeld het aanbod van Geriant in regio Alkmaar via deze link.

Meer informatie

Het NetwerkDementie Noord-Holland Noord heeft een eigen website met meer informatie.


Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer