Docenten

Sinds 2000 geeft Geriant cursussen en workshops over omgaan met de gevolgen van dementie. Onze docenten hebben veel ervaring in het werkveld van dementie. Naast onze vaste dementieconsulenten, zijn er ook casemanagers, specialist ouderengeneeskunde en psychologen die scholing en advies geven. Door veel ervaring uit eigen praktijk zijn onze docenten in staat om naast de theorie, juist ook de praktische toepassing over te brengen.Addy de Mooij

Dementieconsulente

Addy werkt sinds 2010 bij Geriant en is vooral actief in de regio West Friesland. Addy verzorgt als dementieconsulent een groot deel van de themabijeenkomsten en scholing op maat voor verschillende doelgroepen. Ze heeft veel ervaring als manager welzijn in de zorg voor mensen met dementie. Door deze ervaring kan zij goede verbindingen leggen tussen theorie en praktijk.

Lees verder

Anja Barte

Accountmanager Scholing & Advies

Anja is sinds 1 maart 2016 werkzaam bij Geriant als accountmanager Scholing & Advies. Vanuit haar ervaring in een aantal managementfuncties en daarnaast een opleiding in PR en Communicatie, is zij in staat haar kennis en kunde toe te passen in het leggen van contacten met gemeenten, (zorg)professionals, vrijwilligersorganisaties en andere partijen die te maken hebben of krijgen met mensen met dementie.

Lees verder

Johan Smal

GZ-psycholoog

Johan is sinds 2008 werkzaam bij Geriant als GZ-psycholoog. Hij verricht neuropsychologische diagnostiek naar dementie en biedt psychologische begeleiding aan met name thuiswonende mensen met dementie en hun naasten. Hij is daarnaast coördinator en coach van de online cursus DementieOnline en hij geeft postdoctoraal onderwijs aan ouderenpsychologen bij Gerion.

Lees verder

Petra Kalwij

Casemanager

Petra Kalwij werkt sinds 2009 als casemanager dementie in de regio Noord-Kennemerland Zuid en ze is coach voor de online cursus Dementieonline. Daarnaast geeft Petra de cursus omgaan met dementie aan mantelzorgers en verzorgt informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers.

Lees verder

Liesbeth Rijk

Dementieconsulente en casemanager

Liesbeth werkt sinds 2000 bij Geriant en is zowel casemanager als dementieconsulent in de Kop van Noord-Holland. Ze verzorgt verschillende cursussen zoals de cursus omgaan met dementie voor mantelzorgers en Liesbeth is gespreksleider/coördinator van het Alzheimer Café op Texel.

Lees verder

Paul-Jeroen Verkade

Regiomanager en casemanager

Paul-Jeroen is opgeleid als verpleegkundige, verpleegkundig specialist GGZ en verplegingswetenschapper. Hij is werkzaam als regiomanager van het ambulante team Geriant NKN in Heerhugowaard. Hij is daarnaast ook casemanager dementie. Paul-Jeroen verzorgt onder andere lessen bij de opleidingen casemanager dementie van Gerion en INHolland en de opleiding verpleegkundig specialist GGZ-VS.

Lees verder

Marise Kraaijeveld

Casemanager

Marise is sinds 2004 werkzaam bij Geriant als casemanager dementie in de regio Noord-Kennemerland Zuid. Daarnaast geeft Marise de cursus omgaan met dementie aan mantelzorgers, de training omgaan met geheugenproblemen en verzorgt ze informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers. Daarnaast is zij geregeld gastspreker bij het Alzheimer café in Heiloo.

Lees verder

Margreet Smorenburg

Casemanager

Sinds 2009 is Margreet werkzaam als casemanager bij Geriant in Hoorn. Haar werkgebied is Koggenland. Margreet werkt vanaf haar 19de al in de zorg, waarbij ze verschillende functies heeft bekleed als (wijk) verpleegkundige en diabetesverpleegkundige. Naast haar werk als casemanager verzorgt Margreet voorlichtingen voor mantelzorgers van cliënten van Geriant waarbij ze haar praktijkervaring goed kan inzetten.

Lees verder

Ellen Bos-Ruijer

GZ-psycholoog

Sinds 2011 werkt Ellen als GZ-psycholoog bij Geriant en houdt zij zich bezig met het dementieproces van begin tot eind. Daar hoort ook de ondersteuning bij van de familie en omgeving. Ellen heeft ervaring op het gebied van psychogeriatrie, somatiek en revalidatie en geeft regelmatig scholing of workshops aan verzorgende teams.

Lees verder

Sian Lien Oh

Specialist ouderengeneeskunde

Sinds 2010 werkt Sian Lien Oh bij Geriant en houdt zij zich bezig met diagnostiek, behandeling en begeleiding van cognitieve stoornissen en dementie. Als gastdocent geeft ze les op een ROC en Hoge School over dementie. Daarnaast verzorgt ze zowel binnen Geriant als daarbuiten onderwijs over onderwerpen die met dementie of kwetsbare ouderen te maken hebben zoals bijvoorbeeld Advanced Care Planning.

Lees verder

Boudewijn Freriks

Specialist ouderengeneeskunde

Boudewijn werkt sinds 2009 bij Geriant en houdt zich bezig met diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met dementie thuis en hun familie. Daarnaast was hij als beleidsarts tot januari 2018 mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en samenwerking in de regio Noord Kennemerland Noord. Op onderwijsgebied is hij als opleider ambulante stage betrokken bij de Gerion VU Amsterdam opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en als gastdocent bij de huisartsenopleiding VU Amsterdam.

Lees verder

Michel Ronkes

Casemanager

Sinds 2010 werkt Michel voor Geriant als casemanager. Aanvankelijk gedetacheerd vanuit de GGZ-NHN en in 2015 geheel de overstap gemaakt naar de dementiezorg en op dit moment werkzaam als casemanager in de regio West Friesland. Als casemanager verzorgingshuizen heeft hij veel ervaring met het geven van scholing aan de medewerkers.

Lees verder

Ellen Burger

Casemanager

Ellen Burger werkt sinds 2011 bij Geriant als casemanager. In eerste instantie alleen in verzorgingshuizen, sinds 2016 ook ambulant. Binnen de verzorgingshuizen heeft Ellen scholingen en interventiebijeenkomsten verzorgd voor zorgteams. Daarnaast geeft Ellen de cursus Omgaan met dementie voor mantelzorgers en informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers.

Lees verder