Docenten

Sinds 2000 geeft Geriant cursussen en workshops over omgaan met de gevolgen van dementie. Onze docenten hebben veel ervaring in het werkveld van dementie. Naast onze vaste dementieconsulenten, zijn er ook casemanagers, specialist ouderengeneeskunde en psychologen die scholing en advies geven. Door veel ervaring uit eigen praktijk zijn onze docenten in staat om naast de theorie, juist ook de praktische toepassing over te brengen.Cor Wabeke

Specialist ouderengeneeskunde

Cor werkt sinds 2002 als specialist ouderengeneeskunde bij Geriant. Sinds 2 jaar in het ambulante team in Den Helder en daarvoor was hij beleidsarts in de Geriant Kliniek. Hij heeft de zorgvragende oudere mens in vele gedaanten leren kennen. Vanuit deze ervaring hoopt hij zijn steentje bij te kunnen dragen in het doorgeven van zijn opgedane kennis en ervaring.

Lees verder

Cindy Brink

Regiomanager

Cindy Brink is sinds 2001 werkzaam als manager bij Geriant. Tot 2011 als manager van de Geriant Kliniek en daarna als regiomanager van het ambulante team in Alkmaar. Ze is verpleegkundige en verplegingswetenschapper. Cindy organiseert en geeft voorlichting over dementie aan verschillende partijen.

Lees verder

Addy de Mooij

Dementieconsulente

Addy werkt sinds 2010 bij Geriant en is vooral actief in de regio West Friesland. Addy verzorgt als dementieconsulent een groot deel van de themabijeenkomsten en scholing op maat voor verschillende doelgroepen. Ze heeft veel ervaring als manager welzijn in de zorg voor mensen met dementie. Door deze ervaring kan zij goede verbindingen leggen tussen theorie en praktijk.

Lees verder

Martin Kooij

Specialist ouderengeneeskunde

Martin is sinds 1999 specialist ouderengeneeskunde en is in 2010 bij Geriant begonnen. Hij heeft van 2000 tot 2016 tevens gewerkt als docent ouderengeneeskunde aan het VU-medisch centrum. Het verzorgen van onderwijs op allerlei niveaus binnen de ouderenzorg is iets, dat hij ook als docent bij Geriant met veel plezier doet.

Lees verder

Menke Baller

Specialist ouderengeneeskunde

Menke heeft na haar studie geneeskunde aan de VU werkervaring opgedaan in de klinische geriatrie, ouderenpsychiatrie en verpleeghuiszorg. Sinds 2015 werkt ze met veel plezier bij Geriant, als specialist ouderengeneeskunde in de regio West-Friesland. Daar houdt zij zich bezig met diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met dementie en hun naasten. Op onderwijsgebied is zij betrokken bij de opleidingen voor casemanager dementie en verpleegkundig specialist.

Lees verder

Simone Hendriks

Specialist ouderengeneeskunde

Simone werkt sinds 2016 bij Geriant en is actief in de regio West Friesland. Simone is naast haar werkzaamheden als specialist ouderengeneeskunde voorzitter van de onderzoekscommissie van Geriant. Haar ambitie is om de wetenschap en de praktijk dichter bij elkaar te brengen om de zorg voor mensen met dementie te kunnen optimaliseren.

Lees verder

Eva Hoogland

Casemanager

Eva Hoogland is opgeleid als psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker en casemanager dementie. Zij is sinds 2011 werkzaam als casemanager in de regio Noord-Kennemerland Zuid. In eerste instantie alleen in verzorgingshuizen, maar sinds 2016 werk zij ook ambulant. Binnen de verzorgingshuizen heeft Eva scholingen verzorgd voor zorgteams.

Lees verder

Marja de Bruin

Specialist ouderengeneeskunde

Marja de Bruin is sinds 1996 specialist ouderengeneeskunde. Eerst in de Zaanstreek en sinds 2013 werkzaam bij Geriant in de regio Noord-Kennemerland Zuid. Als beleidsarts houdt zij zich o.a. bezig met de BOPZ.

Lees verder

Tini Eikenaar

Casemanager

Tini werkt sinds 2009 als casemanager bij Geriant in de regio West-Friesland. Samen met een multidisciplinair team bestaat haar werk uit diagnostiek, behandeling en zorg coördinatie bij mensen met een dementie. Zij kan vanuit deze functie met haar ervaringen een bijdrage leveren voor de Scholing en Advies groep van Geriant.

Lees verder

Stefanie Entius-Eigenraam

Casemanager

Stefanie werkt sinds 2011 bij Geriant als casemanager in de regio Noord-Kennemerland Zuid. Door haar ervaringen in het werk als casemanager kan zij kennis en vaardigheden overbrengen en combineert zij deze met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. In de scholingen probeert zij het aanbod van deze informatie zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vragen en verwachtingen.

Lees verder

Gerie Timmerman

Casemanager

Gerie werkt sinds 2009 bij Geriant als casemanager. Naast verpleegkundige is zij ook jarenlang als docent Nederlands werkzaam geweest. Met deze onderwijsachtergrond en de praktijkervaring in de dementiezorg kan ze haar beide beroepen verenigen. Daar beleeft ze veel plezier aan.

Lees verder

Tineke Dijk

GZ-psycholoog

Tineke werkt inmiddels ruim 25 jaar als GZ-psycholoog. Zij ondersteunt en behandelt mensen met dementie en hun naasten als er sprake is van gestagneerde (rouw)verwerking, stemmingsproblemen of problemen en vragen in de communicatie of omgang. Zij heeft veel ervaring met scholing en training aan verschillende zorgprofessionals en is daarnaast geregistreerd Mindfulnesstrainer.

Lees verder

Janneke Brouwer

Casemanager

Janneke is sinds 2011 werkzaam bij Geriant als casemanager dementie. Daarvoor is zij lang leidinggevende geweest in verpleeg en verzorgingshuizen, maar is nog wel voor een deel werkzaam in verzorgingshuizen. Daarnaast geeft zij ook scholing en vind het erg leuk om haar kennis over te dragen en uitleg over dementie te geven.

Lees verder

Kathy Wondergem

Casemanager

Kathy werkt sinds 2004 bij Geriant als casemanager in het ambulante team in Den Helder. Naast deze werkzaamheden is Kathy verbonden aan het Alzheimer Cafe Schagen en het Ontmoetingscentrum van Schagen. In de loop der jaren heeft ze diverse scholingen verzorgd vanuit Geriant voor diverse groepen zoals voor werknemers van de gemeente, vrijwilligers en professionals in de zorg.

Lees verder

Charlotte Marees

Casemanager

Charlotte werkt sinds 2009 bij Geriant en is vanaf 2010 casemanager dementie. Zij verricht diagnostiek naar dementie en biedt casemanagement aan met name bij thuiswonende mensen met dementie en hun naasten. Charlotte is werkzaam in de regio Kop van Noord-Holland.

Lees verder

Yvonne Boon

Casemanager

Yvonne is sinds 2008 werkzaam bij Geriant. Daarvoor was zij werkzaam als verpleegkundige in de oncologie en klinische geriatrie. Zij heeft jarenlang als coördinator/docent van de oncologie opleiding NKI/AvL in Amsterdam gewerkt, en is dus bekend met lesgeven. Yvonne is casemanager in de regio Noord-Kennemerland Zuid en verzorgt de cursus omgaan met dementie, training omgaan met geheugenproblemen en heeft affiniteit met palliatieve zorg en dementie.

Lees verder

Manon Dertien

Casemanager

Manon is sinds maart 2018 werkzaam bij Geriant als casemanager dementie in opleiding in de regio Kop van Noord-Holland. Zij ziet het overdragen van kennis als een belangrijk onderdeel van haar vak, want op die manier kan iedereen een bijdrage hebben in de zorg voor mensen met geheugenklachten.

Lees verder

Miranda Schep

Manager Geriant kliniek

Miranda werkt sinds 2015 als manager in de Geriant kliniek. Zij is een ervaren operationeel en tactisch manager/coach in de non-profit sector. Zij is praktisch en resultaatgericht en heeft ervaring met het begeleiden van teams van verandertrajecten die leiden tot kwaliteitsverbeteringen in de zorg. Daarnaast is zij één dag per week beschikbaar voor coaching on the job.

Lees verder

Anja Thio

Specialist ouderengeneeskunde

Anja werkt sinds 2011 als specialist ouderengeneeskunde bij Geriant in de regio Noord Kennemerland Zuid. Haar werkzaamheden bestaan uit dementiediagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Samen met de huisarts geeft zij de medische zorg aan mensen met dementie die wonen in een kleinschalige psychogeriatrische woonvoorziening. Ook is zij getraind in het leiden van een moreel beraad en is opleider voor de specialist ouderengeneeskunde in opleiding.

Lees verder

Reinalda Slagter

Casemanager

Reinalda werkt sinds 2005 bij Geriant. Eerst als klinisch casemanager in de Geriant-Kliniek en sinds 2017 zowel casemanager als casemanager groepen. Bij deze laatste functie is zij verantwoordelijk voor het cursusaanbod voor mantelzorgers in de regio Kennemerland. Reinalda is tevens gespreksleider van het Alzheimer café op Texel en betrokken bij het lotgenotencontact vanuit Alzheimer Nederland.

Lees verder

Anja Barte

Accountmanager Scholing & Advies

Anja is sinds 1 maart 2016 werkzaam bij Geriant als accountmanager Scholing & Advies. Vanuit haar ervaring in een aantal managementfuncties en daarnaast een opleiding in PR en Communicatie, is zij in staat haar kennis en kunde toe te passen in het leggen van contacten met gemeenten, (zorg)professionals, vrijwilligersorganisaties en andere partijen die te maken hebben of krijgen met mensen met dementie.

Lees verder

Johan Smal

GZ-psycholoog

Johan is sinds 2008 werkzaam bij Geriant als GZ-psycholoog. Hij verricht neuropsychologische diagnostiek naar dementie en biedt psychologische begeleiding aan met name thuiswonende mensen met dementie en hun naasten. Hij is daarnaast coördinator en coach van de online cursus DementieOnline en hij geeft postdoctoraal onderwijs aan ouderenpsychologen bij Gerion.

Lees verder

Petra Kalwij

Casemanager

Petra Kalwij werkt sinds 2009 als casemanager dementie in de regio Noord-Kennemerland Zuid en ze is coach voor de online cursus Dementieonline. Daarnaast geeft Petra de cursus omgaan met dementie aan mantelzorgers en verzorgt informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers. Zij heeft veel ervaring met scholing en training aan verschillende zorgprofessionals, vrijwilligers en andere doelgroepen.

Lees verder

Liesbeth Rijk

Dementieconsulente en casemanager

Liesbeth werkt sinds 2000 bij Geriant en is zowel casemanager als dementieconsulent in de Kop van Noord-Holland. Ze verzorgt verschillende cursussen zoals de cursus omgaan met dementie voor mantelzorgers en Liesbeth is gespreksleider/coördinator van het Alzheimer Café op Texel.

Lees verder

Paul-Jeroen Verkade

Regiomanager en casemanager

Paul-Jeroen is opgeleid als verpleegkundige, verpleegkundig specialist GGZ en verplegingswetenschapper. Hij is werkzaam als regiomanager van het ambulante team Geriant NKN in Heerhugowaard. Hij is daarnaast ook casemanager dementie. Paul-Jeroen verzorgt onder andere lessen bij de opleidingen casemanager dementie van Gerion en INHolland en de opleiding verpleegkundig specialist GGZ-VS.

Lees verder

Marise Kraaijeveld

Casemanager

Marise is sinds 2004 werkzaam bij Geriant als casemanager dementie in de regio Noord-Kennemerland Zuid. Daarnaast geeft Marise de cursus omgaan met dementie aan mantelzorgers, de training omgaan met geheugenproblemen en verzorgt ze informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers. Daarnaast is zij geregeld gastspreker bij het Alzheimer café in Heiloo.

Lees verder

Margreet Smorenburg

Casemanager

Sinds 2009 is Margreet werkzaam als casemanager bij Geriant in Hoorn. Haar werkgebied is Koggenland. Margreet werkt vanaf haar 19de al in de zorg, waarbij ze verschillende functies heeft bekleed als (wijk) verpleegkundige en diabetesverpleegkundige. Naast haar werk als casemanager verzorgt Margreet voorlichtingen voor mantelzorgers van cliënten van Geriant waarbij ze haar praktijkervaring goed kan inzetten.

Lees verder

Ellen Bos-Ruijer

GZ-psycholoog

Sinds 2011 werkt Ellen als GZ-psycholoog bij Geriant en houdt zij zich bezig met het dementieproces van begin tot eind. Daar hoort ook de ondersteuning bij van de familie en omgeving. Ellen heeft ervaring op het gebied van psychogeriatrie, somatiek en revalidatie en geeft regelmatig scholing of workshops aan verzorgende teams.

Lees verder

Anne Rienstra

GZ-psycholoog

Anne is sinds 2013 werkzaam bij Geriant als gezondheidszorgpsycholoog. In 2015 is ze gepromoveerd op het verbeteren van de vroegdiagnostiek van dementie. Anne werkt in de Geriant kliniek en daarnaast op een woonzorgboerderij voor mensen met dementie. Haar interessegebieden zijn neuropsychologische diagnostiek, het omgaan met en behandelen van onbegrepen gedrag en het begeleiden van (verzorgende) teams.

Lees verder

Sian Lien Oh

Specialist ouderengeneeskunde

Sinds 2010 werkt Sian Lien Oh bij Geriant en houdt zij zich bezig met diagnostiek, behandeling en begeleiding van cognitieve stoornissen en dementie. Als gastdocent geeft ze les op een ROC en Hoge School over dementie. Daarnaast verzorgt ze zowel binnen Geriant als daarbuiten onderwijs over onderwerpen die met dementie of kwetsbare ouderen te maken hebben zoals bijvoorbeeld Advanced Care Planning.

Lees verder

Boudewijn Freriks

Specialist ouderengeneeskunde

Boudewijn werkt sinds 2009 bij Geriant en houdt zich bezig met diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met dementie thuis en hun familie. Daarnaast was hij als beleidsarts tot januari 2018 mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en samenwerking in de regio Noord Kennemerland Noord. Op onderwijsgebied is hij als opleider ambulante stage betrokken bij de Gerion VU Amsterdam opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en als gastdocent bij de huisartsenopleiding VU Amsterdam.

Lees verder

Michel Ronkes

Casemanager

Sinds 2010 werkt Michel voor Geriant als casemanager. Aanvankelijk gedetacheerd vanuit de GGZ-NHN en in 2015 geheel de overstap gemaakt naar de dementiezorg en op dit moment werkzaam als casemanager in de regio West Friesland. Als casemanager verzorgingshuizen heeft hij veel ervaring met het geven van scholing aan de medewerkers.

Lees verder

Ellen Burger

Casemanager

Ellen Burger werkt sinds 2011 bij Geriant als casemanager. In eerste instantie alleen in verzorgingshuizen, sinds 2016 ook ambulant. Binnen de verzorgingshuizen heeft Ellen scholingen en interventiebijeenkomsten verzorgd voor zorgteams. Daarnaast geeft Ellen de cursus Omgaan met dementie voor mantelzorgers en informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers.

Lees verder