Scholing & Advies

Voor zorgprofessionals en vrijwilligers hebben wij verschillende mogelijkheden om de kennis over dementie te vergroten en de omgangsvaardigheden te verbeteren. Naast de door ons samengestelde trainingen, bieden wij ook scholing op maat of kunt u één van onze professionals raadplegen voor advies.

Advies

U kunt als huisarts of specialist tijdens kantooruren artsen (specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters), casemanagers en psychologen van Geriant consulteren met vragen over dementie, behandelmogelijkheden en omgangsadviezen. Bekijk de mogelijkheden.

Scholing op maat

Naast de door ons samengestelde themabijeenkomsten die gegeven worden op Geriant locaties, verzorgen wij ook scholingen op maat. Wilt u graag met meerdere collega's een scholing volgen of heeft uw team behoefte aan bijscholing over een bepaald onderwerp? Wij verzorgen de scholing graag op locatie en ontwikkelen in overleg een scholing die in zal gaan op uw specifieke wensen. Meer weten? Bekijk de thema's die wij behandelen of neem contact met ons op!

Themabijeenkomsten 2018

U kunt als zorgprofessional of vrijwilliger iedere maand een themabijeenkomst volgen bij Geriant. Naast de basis- en verdiepingscursus dementie, gaan de scholingen ook vaak in op specifieke onderwerpen. In het onderstaande overzicht vindt u meer informatie over de geplande themabijeenkomsten en kunt u zich inschrijven.

Dementie en migranten

Datum: 7 november 2018, van 19:30 tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur
Locatie:Geriant West-Friesland, Maelsonstraat 1, 1624 NP, Hoorn
Kosten:€39,50 per persoon

Vanaf de jaren '50 zijn er grote groepen migranten naar Nederland gekomen. Ten eerste vanuit de voormalig koloniën van Nederland, daarna vanuit de hele wereld. Om te werken of op de vlucht voor de omstandigheden in hun land van herkomst. De eerste en tweede generatie van deze mensen hebben vanwege hun leeftijd steeds vaker zorg nodig. Ook vaak vanwege dementie. De verwachting is dat het aantal migranten met dementie de komende jaren heel snel zal stijgen.

Lees verder

Intimiteit en seksualiteit

Datum: 20 november 2018, van 19:30 tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur
Locatie:Geriant NKZ, James Wattstraat 10a, 1817 DC, Alkmaar
Kosten:€39,50 per persoon

Intimiteit en seksualiteit horen bij het leven van ieder mens, dus ook bij dat van mensen met dementie. Toch zorgt het onderwerp nog vaak voor ongemak en verlegenheid bij cliënten en hun naasten, maar ook bij zorgprofessionals. Meer aandacht voor intimiteit en seksualiteit in de zorg kan helpen bij het bevorderen van kwaliteit van leven en het welzijn van cliënten en andere betrokkenen. Ook kan het helpen bij het zoeken naar verklaringen voor onbegrepen gedrag.

Lees verder