Verwijzen

Leestijd:

Als verwijzer bent u een belangrijke schakel in de hulpverlening. U bepaalt samen met uw patiënt of diens naaste of een verwijzing naar Geriant nodig is.

Digitaal verwijzen

Via ‘Beter verwijzen’ is digitale verwijzing naar Geriant rechtstreeks mogelijk vanuit het HIS. Als u op Zorgring bent aangesloten kunt u via de module “Beter verwijzen” in uw HIS de patiënt doorverwijzen. Wij zullen vervolgens contact met de patiënt opnemen om een afspraak te maken. Het adres voor de 'Beter verwijzen' module is: 72727359@edi.zorgring.nl.

Andere verwijsmogelijkheden

Via het aanmeldpunt ouderen: T 088 65 65 000

Het aanmeldpunt ouderen is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur.

Geriant en de divisie ouderen van GGZ Noord-Holland-Noord hebben een gezamenlijk aanmeldpunt.

Digitaal aanmelden via onze eigen website is niet meer mogelijk in verband met informatieveiligheid.

Basis- of specialistische ggz?

Geriant valt onder de geestelijke gezondheidszorg. Dat betekent dat u uw patiënt met (vermoeden op) dementie verwijst naar de basis- of specialistische ggz bij Geriant. In de patiëntprofielen die overheid en verzekeraars daartoe hebben opgesteld wordt dan een beoordeling gemaakt van de DSM-stoornis, de ernst, de complexiteit, het risico en het beloop van de stoornis en situatie. Ga naar de verwijshulp over dit onderwerp.

Help ons snel op weg

Maak uw aanmelding compleet met de volgende gegevens:

  • Recente lab-uitslagen
  • Welke apotheek
  • Contactpersoon/personen

Geriant-kliniek

Een opname in de Geriant-kliniek voor diagnostiek en behandeling valt onder de specialistische ggz. Heeft u een patiënt verwezen naar de specialistische ggz van Geriant, dan zorgt Geriant voor de bij die patiënt passende behandeling. Een opname in de Geriant-kliniek kan daar deel van uitmaken. Mocht één van uw patiënten worden opgenomen in onze kliniek, dan informeren wij u daar uiteraard over.

Patiënten die u naar de basis-ggz van Geriant heeft doorverwezen, worden niet opgenomen in de Geriant-kliniek. Mocht dat op een gegeven moment toch nodig zijn, dan nemen we contact met u op voor overleg over herziening van de verwijzing naar specialistische ggz.

Crisis buiten kantoortijden

Mocht zich buiten kantoortijd een crisissituatie voordoen bij één van uw cliënten die ook in behandeling is bij Geriant, dan kunt u de crisisdienst van GGZ Noord-Holland-Noord inschakelen. Geriant werkt voor de crisisdienst samen met de SEPH.

Wachttijden

Geriant heeft geen wachtlijst. Soms zijn er wel wachttijden.

Na de verwijzing

Dan houden we u als verwijzer op de hoogte hoe het met uw patiënt gaat. U ontvangt regelmatig schriftelijke informatie over uw patiënt of één van onze hulpverleners neemt contact met u op voor overleg.


Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer