Geriant kliniek

Leestijd:

​De Geriant kliniek is een opname- en behandelafdeling van Geriant in Heerhugowaard. Deze kliniek neemt mensen tijdelijk op als er sprake is van ingewikkelde problemen bij dementie. Dan gaat het vaak om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen of zijn er ernstige problemen in het gedrag. Een opname in de Geriant-kliniek is tijdelijk, er wordt gestreefd naar terugkeer naar de thuissituatie. De specialist ouderengeneeskunde zorgt in overleg met u voor een opname in de Geriant kliniek.

Visie op goede zorg voor mensen met dementie

De Geriant kliniek heeft een uitgesproken visie op wat goede zorg is voor mensen met dementie. Twee belangrijke aspecten daarvan zijn dat cliënten die in de Geriant kliniek verblijven, niet worden beperkt in hun bewegingsvrijheid. Daarnaast gaan we zeer terughoudend om met het voorschrijven van zogenaamde psychofarmaca. Lees de visie van de Geriant-kliniek over deze onderwerpen en hoe er dan bijvoorbeeld wordt omgegaan met valpreventie.

Bezoektijden Geriant kliniek

De bezoektijden van de Geriant kliniek zijn in de weekdagen en in het weekeinde van 15.30 uur tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 20.30 uur.

Soms is opname onvrijwillig

Soms is een opname in de Geriant kliniek of andere instelling niet vrijwillig. Dat kan als iemand een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving. Daarvoor is er de Wet Zorg en Dwang, de Wzd. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid of lees de brochure. Ook kunt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon Wzd, Romée Madder via r.madder@zorgstem.nl of via 088 678 1000

Brochure Wet zorg en dwang voor mensen met dementie

Brochure Wet zorg en dwang voor familieleden

Brochure opname en verblijf met een inbewaringstelling

Brochure opname en verblijf met een rechterlijke machtiging

Film onvrijwillige zorg

Wilt u meer weten over de gang van zaken in de Geriant kliniek? Lees dan de huisregels.

Veelgestelde vragen


Wat zijn de bezoektijden van de Geriant kliniek?

Bezoektijden: weekdagen en in het weekeinde van 15.30 uur tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 20.30 uur.


Wij waarderen het zeer dat u op bezoek komt bij uw naaste in Geriant kliniek. Om de kans op besmetting voor onze cliënten, naasten en medewerkers zoveel mogelijk te verkleinen, zijn de huisregels rondom bezoek aangepast. Lees hier meer over bezoek in de Geriant kliniek in corona-tijd.
Wat zijn de huisregels in de Geriant kliniek?

Wij waarderen het zeer dat u op bezoek komt bij uw naaste in de Geriant kliniek. Om de kans op besmetting voor onze cliënten, naasten en medewerkers zoveel mogelijk te verkleinen, zijn de huisregels rondom bezoek aangepast. Lees hier meer over bezoek in de Geriant kliniek in coronatijd.


Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer