Geriant-kliniek

Leestijd:

​De Geriant-kliniek is een opname- en behandelafdeling van Geriant in Heerhugowaard. Deze kliniek neemt mensen tijdelijk op als er sprake is van ingewikkelde problemen bij dementie. Dan gaat het vaak om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen of zijn er ernstige problemen in het gedrag. Een opname in de Geriant-kliniek is tijdelijk, er wordt gestreefd naar terugkeer naar de thuissituatie. De specialist ouderengeneeskunde zorgt in overleg met u voor een opname in de Geriant-kliniek.

Hoe is het in de Geriant-kliniek?

Wilt u meer weten over de gang van zaken in de Geriant-kliniek? Lees dan de huisregels.

Visie op goede zorg voor mensen met dementie

De Geriant-kliniek heeft een uitgesproken visie op wat goede zorg is voor mensen met dementie. Twee belangrijke aspecten daarvan zijn dat cliënten die in de Geriant-kliniek verblijven, niet worden beperkt in hun bewegingsvrijheid. Daarnaast gaan we zeer terughoudend om met het voorschrijven van zogenaamde psychofarmaca. Lees de visie van de Geriant-kliniek over deze onderwerpen en hoe er dan bijvoorbeeld wordt omgegaan met valpreventie.

Soms is opname onvrijwillig

Soms is een opname in de Geriant-kliniek of andere instelling niet vrijwillig. Dat kan als iemand een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving. Daarvoor is er de Wet Zorg en Dwang, de Wzd. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid of lees de brochure:

Brochure Wet zorg en dwang voor mensen met dementie

Brochure Wet zorg en dwang voor familieleden

Brochure opname en verblijf met een inbewaringstelling

Brochure opname en verblijf met een rechterlijke machtiging


Veelgestelde vragen


Wat zijn de bezoektijden van de Geriant-kliniek?

Wij waarderen het zeer dat u op bezoek komt bij uw familielid in Geriant-kliniek. De bezoektijden zijn in de middag en de avond, omdat cliënten in de ochtend een vast programma volgen met onderzoek en behandeling.

We hanteren bezoektijden om ook periodes van relatieve rust op de afdeling te hebben, dat komt de cliënten ten goede. Daarom kunnen er ook maximaal twee personen per keer bij een cliënt op bezoek komen.

De bezoektijden zijn: op weekdagen en in het weekeinde van 15.30 uur tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 20.30 uur.

Wat zijn de huisregels in de Geriant-kliniek?

U bent welkom in de Geriant-kliniek. De Geriant-kliniek heeft een aantal huisregels om het welzijn van de cliënten te bevorderen.

  • Bezoektijden: 15.30 uur – 17.00 uur en 19.00 uur – 20.30 uur.
  • Maximaal twee personen op bezoek bij een cliënt.
  • Bezoek kan in de middag plaatsnemen in de activiteitenruimte of slaapkamer van de cliënt, in het restaurant - of in de besloten tuin van verpleeghuis Zuyder Waert.
  • Bezoek kan ’s avonds plaatsnemen in de slaapkamer van de cliënt of in het restaurant van verpleeghuis Zuyder Waert.
  • Huisdieren zijn niet toegestaan.
  • Koffie, thee en water is in de middag beschikbaar in de activiteitenruimte. In de avond staat koffie, thee en water klaar op de serveerwagen.
  • Alcoholgebruik is niet toegestaan, ook niet in het restaurant van Zuyder Waert.
  • Roken door bezoekers is niet toegestaan, ook niet in de rookkamer voor cliënten.
  • Alleen in overleg met de klinisch casemanager kunnen er uitzonderingen gemaakt worden op deze huisregels.

Lees de volledige versie van de huisregels in de Geriant-kliniek.


Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer