Behoefteonderzoek voor gemeenten

Leestijd:

Om als gemeente goed in te kunnen spelen op de wensen van mensen met dementie en hun mantelzorgers, is het van belang om in kaart te brengen wat de behoeften zijn van deze doelgroep. Dit kan alleen door met hen zelf in gesprek te gaan. Wanneer de behoeften en wensen inzichtelijk zijn, kunnen gemeenten hun aanbod en beleid daar vervolgens op afstemmen. Om gemeenten hierin te ondersteunen heeft Geriant een behoefteonderzoek ontwikkeld.

Het doel van dit behoefteonderzoek is het achterhalen van de behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers op het gebied van voorzieningen die door de gemeente worden aangeboden en gefinancierd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een kwalitatieve methode in de vorm van semigestructureerde interviews. Geriant heeft hier een vragenlijst voor ontwikkeld waarmee mensen met dementie en hun mantelzorgers worden geïnterviewd.

De behoeften worden in kaart gebracht op basis van verschillende onderzoeksthema’s. Per thema is er een interviewgids opgesteld. De uitkomsten kunnen vervolgens met behulp van content analyse worden vertaald naar praktische aanbevelingen per thema.

Onderzoeksthema's

Communicatie
Hoe verloopt de communicatie tussen de gemeente en de mensen met dementie en hun mantelzorgers? Kunnen zij goed terecht bij de gemeente en worden zij hier ook goed over geïnformeerd?

Voorzieningen
Zijn er voldoende gemeentelijke voorzieningen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? En is de kwaliteit van de bestaande voorzieningen voldoende?

Vervoer
Is het openbaar vervoer voldoende toegankelijk voor mensen met dementie? En kunnen de voorzieningen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers goed bereikt worden?

Mantelzorgbelasting
In hoeverre houden mantelzorgers de zorg voor zijn of haar naaste met dementie vol? En wat kan er door de gemeente gedaan worden om hen daar zo lang mogelijk in te ondersteunen?

Veiligheid
Voelen mensen met dementie en hun mantelzorgers zich veilig in hun eigen buurt? En welke aspecten zijn daarbij van belang?

Woonhuistechnologie
Zijn mensen met dementie en hun mantelzorgers bekend met domotica? En weten zij waar ze terecht kunnen voor deze toepassingen?

Begrip in de omgeving
Hebben mensen met dementie en hun mantelzorgers het gevoel begrepen te worden in openbare ruimtes als de supermarkt of het wijkcentrum.

Expertise Geriant

Instrument behoefteonderzoek

 • Officiële interviewgids met uitgewerkte vragenlijst per thema
 • Advies methodische aanpak. Hierbij wordt de aanpak omschreven wat betreft de selectieprocedure van de respondenten, het analyseren van de kwalitatieve gegevens middels de ontwikkelde codeboom en het interpreteren van de resultaten met behulp van data-analyse programma MAXQDA.
Kosten: €990,- exclusief BTW

Training ‘Aan de slag met het behoefteonderzoek’

 • Tijdens deze training zal Geriant uitleg komen geven over het uitvoeren van het behoefteonderzoek onder mensen met dementie en hun mantelzorgers. Hierbij wordt de achtergrond en de totstandkoming van het onderzoek toegelicht, wordt de methodische aanpak van A tot Z behandeld en zullen alle praktische ins en outs worden gedeeld. Daarnaast zal er advies worden gegeven over het opstellen van het verbeterplan. Hoe vertaal je de resultaten naar praktische aanbevelingen die bijdragen aan een dementievriendelijke gemeente? De training bestaat uit één dagdeel en kan incompany worden gegeven.
Kosten: €500,- inclusief BTW*, exclusief reiskosten

Korte training ‘Omgaan met mensen met dementie’

 • Tijdens het uitvoeren van de diepte-interviews met mensen met dementie en hun mantelzorgers is het prettig om meer te weten over de achtergrond van dementie en hoe je om kunt gaan met bepaalde situaties. Hoe kun je de vragen het beste stellen en op welk moment en welke manier betrek je de mantelzorger erbij? Praktische tips om de wensen van mensen met dementie en hun mantelzorgers zo goed mogelijk in kaart te kunnen brengen. Deze korte training duurt een uur tot anderhalf uur en kan apart of aansluitend worden gegeven aan de training ‘Aan de slag met het behoefteonderzoek’.
Kosten: €225,- inclusief BTW*, exclusief reiskosten

Online cursus Dichter bij dementie

 • Om meer te weten te komen over het omgaan met mensen met dementie, biedt Geriant ook een online cursus. Deze online cursus richt zich op het begrijpen van het gedrag van mensen met dementie. Waarom gedragen zij zich zoals ze dat doen en welke praktische omgangstips zijn er? Deze basiskennis is erg nuttig tijdens het uitvoeren van de diepte-interviews. Met de online cursus kan deze kennis in eigen tempo worden opgedaan, waar en wanneer dat de deelnemer uitkomt.
Kosten: €49,50 per deelnemer, inclusief BTW*

Uitvoering gehele behoefteonderzoek

 • Opstellen plan van aanpak in overleg met gemeente
 • Vaststellen vragenlijst
 • Werving en selectieprocedure respondenten
 • Uitvoeren interviews en verwerking in data-analyse programma
 • Analyse kwalitatieve gegevens
 • Gehele rapportage van al het bovenstaande inclusief aanbevelingen en verbeterplan op weg naar een dementievriendelijke gemeente
Kosten: op basis van offerte op maat

*Geriant is CRKBO gecertificeerd. Voor aanbod betreffende scholing hoeven wij geen BTW af te dragen.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer