Onder dementieprofessoren biedt een totaal beeld dementie-onderzoek

2 juni 2019 Leestijd:

Robbert Huijsman hield in 2018 (44) interviews met hoogleraren dementie van Nederland. Zij hebben allemaal hun eigen visie, maar hebben ze ook een gezamenlijk beeld over de toekomst van de dementiezorg? Deze interviews zijn verwerkt in de bundel ‘Onder dementieprofessoren’. Deze bundel geeft een uniek overzicht van alle facetten van onderzoek en zorg in het dementieveld.

‘Hoe mooi zou het zijn als dementieprofessoren zich meer met elkaar verbinden? Dat ze hun gezamenlijke inzichten, ervaring en werk bundelen en zo, hopelijk, meer richting geven aan het begrijpen van het ontstaan en beloop van de ziekte.’, Met dat idee in zijn hoofd interviewde Huijsman in de zomer van 2018 44 collega-wetenschappers. Robbert Huijsman houdt zich al twintig jaar bezig met het onderzoeksveld van dementie, onder andere als bestuurslid van de Coöperatie Deltaplan Dementie, als projectleider van het nationaal Actieplan casemanagement dementie en programmaleider van het landelijke praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar en meer recent als bestuurder bij Geriant.

Huijsman: ‘Toen ik dit project voorstelde aan collega-hoogleraren Henk Nies en Mirella Minkman, dachten we dat we op zo’n achttien interviews zouden uitkomen. Het zijn er maar liefst 44 geworden. Dat was voor mij zelf ook een teken dat we elkaar niet genoeg kennen en ontmoeten in dit veld. Met dit boek wil ik een steentje bijdragen om het belang van de wetenschap en de mens met dementie weer voorop te stellen. Zodat we tot oplossingsrichtingen en doorbraken komen in de toekomst van dementiezorg.’ Daarom heeft Huijsman ook veel werk gestoken in de portretten van elke dementieprofessor, inclusief een overzicht van kernpublicaties.

Met gezonde keuzes dementie voorkomen

Een belangrijke boodschap is volgens Huijsman dat een derde van de dementiegevallen te voorkomen is met goede levensstijlkeuzes. ‘Dat blijkt nu uit allerlei internationaal onderzoek. Zo blijkt onderwijs tot je 18e heel belangrijk te zijn, net als het blijven gebruiken van je grijze massa. Leren en tweetalig denken stimuleren het aanmaken van nieuwe neuronen zó sterk dat je cognitieve reserves opbouwt die later als buffer dienen voor dementie. Maar ook de kwaliteit van je gehoor, je bloeddruk, zwaarlijvigheid, depressie en eenzaamheid hebben aantoonbaar grote invloed op het risico voor dementie. Daarin kun je gezonde keuzes maken.’

Bredere samenwerking rond dementie

Huijsman hoopt met zijn boek een aanzet te geven voor een bredere samenwerking op het hele dementiegebied van puur fundamenteel tot toegepast sociaal-maatschappelijk onderzoek. ‘Het kabinet is al een preventie-alliantie gestart en wat dat betreft doet Nederland als land al best veel aan dementiepreventie. Maar we moeten wat mij betreft veel breder kijken. Ik denk aan een dementievriendelijke samenleving, waarin de huisarts bijvoorbeeld bewegen op recept kan voorschrijven en waarin de thuiszorg in de wijk extra aandacht heeft voor dementiepreventie.’

Voor het eerst zijn het werk, de onderzoeksterreinen, samenwerkingspartners en de inzichten van professoren die zich in Nederland met dementie bezighouden overzichtelijk bijeengebracht. Conclusie: de wetenschappers hebben veel behoefte aan méér en hechtere multidisciplinaire samenwerking op nationaal niveau. Daar hoort dan ook een gezamenlijke dialoog en programmering van toekomstige onderzoeksprogramma’s bij.

Deze bundel, mogelijk gemaakt door Alzheimer Nederland en Vilans, geeft een uniek overzicht van alle facetten van onderzoek en zorg in het dementieveld. U kunt het boek hier gratis downloaden.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer