Algemene voorwaarden Geriant

Leestijd:

Voor de hulp van Geriant gelden Algemene Voorwaarden. Op deze webpagina kunt u lezen welke Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op de hulpverlening van Geriant.

Voor de hulpverlening van Geriant gelden vanaf 1 januari 2022 de volgende Algemene Voorwaarden:

Ambulant:

De Algemene Voorwaarden van Actiz en BTN 2022, de Algemene Module en de Bijzondere Module Wijkverpleging

Kliniek:

Voor opname in de Geriant-kliniek gelden de Algemene Voorwaarden geestelijke gezondheidszorg

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer