Ontstaan

Leestijd:

Samen kunnen we meer voor onze cliënten: met die overtuiging gingen alle verpleeghuizen in de regio Kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland en GGZ Noord-Holland-Noord met elkaar in zee om de dementiezorg te vernieuwen. Drie doelen stonden hen voor ogen: kwaliteit, samenhang en volume. De zorg voor mensen met dementie kon beter, de samenwerking moest tot 'ontschotting' in de verdeelde zorg leiden en tenslotte moest de omvang van de hulpverlening fors gaan toenemen. Dat was het gecombineerde antwoord op de forse toename van dementieproblematiek die werd voorzien. Het toenmalige Zorgkantoor Noord-Holland-Noord was zeer coöperatief in de realisering van dementie-hulpverlening op deze manier.

Uit deze samenwerking ontstonden de zogenaamde Dementie Onderzoeks- en Casemanagementteams, kortweg DOC-teams. Een innovatieve werkwijze voor de zorg voor mensen met dementie thuis. Sinds 2004 zijn de oorspronkelijke DOC-teams ondergebracht in de zelfstandige stichting Geriant en er zijn nu teams in Den Helder, Alkmaar, Heerhugowaard en Hoorn.

In 2002 werd de ziekenboeg van GGZ Noord-Holland-Noord toegevoegd aan Geriant en omgevormd tot de Geriant-kliniek. Deze kliniek beschikt over zestien bedden voor kortdurend verblijf en behandeling. In 2009 sloot de regio West-Friesland zich aan bij Geriant en ontstond het team West-Friesland. Sinds 2011 biedt Geriant ook casemanagement in bepaalde zorginstellingen, zoals verzorgingshuizen en kleine woonvormen in de regio. Het gaat hierbij om een aangepaste vorm van casemanagement dementie.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer